Kogemuste vahetamine Euroopa tasandil 18.02.2022

NaturallyEST projekti tiim koos LIFE living Natura 2000 in Bayern projektiga korraldas Natura 2000 kommunikatsiooni kogemuste vahetamise webinari, kus oli osalisi paljudest Euroopa riikidest.  Lisaks kahe LIFE-i projekti tutvustusele, toimus ajurünnak Natura 2000 looduskaitseliste ja kaasamise kitsaskohtade leidmiseks. 
Loe veel samal teemal: