Kõik uudised

Seitse kunstnikku pühenduvad nelja aasta vältel soode ja teiste märgalade taastamisele

02. juuni 2023
Seitse kunstnikku alustavad Eestis ja viies teises Euroopa riigis märgalade taastamisele pühendatud loometööd. Läbi nelja aasta kulgev kunstiresidentuur võetakse kokku 2026. aastal ühisnäitusega Veneetsias. Eesti residentuuris tegutseb koostöös teadlaste, kogukondade ja teiste osapooltega skulptor ja installatsioonikunstnik Elo Liiv.
Seitse kunstnikku pühenduvad nelja aasta vältel soode ja teiste märgalade taastamisele
Elo Liiva poolt Telliskivi loomelinnakusse ehitatud elektroonikajäätmetest e-majakas. Foto: Jarek Jõepera

Projekti WaterLANDS käigus puhutakse Eestis (Pärnumaal), Bulgaarias, Iirimaal, Itaalias, Hollandis ja Suurbritannias taas elu sisse kahjustatud märgaladele. Looduskaitselise algatuse raames toimub ka kunstiresidentuur, kuhu kandideeris kokku 500 kunstnikku, kellest Eestisse soovis tulla ligi poolsada. Eestis valiti projekti WaterLANDs residentuuri skulptor ja installatsioonikunstnik Elo Liiv, kes plaanib järgneva nelja aasta jooksul luua Pärnumaale soode tervenemisest inspireeritud ja loodusesse sulanduva kohaspetsiifilise maastikukunstiteose ning video.

Elo Liiv. Foto: Annika Haas

“Loodan väga, et märgalade taastamisel saab vähemalt osa soid tasapisi tagasi endise ilme ja jäädavalt kaob ajalukku küsimus, miks meil neid märgalasid üldse vaja on. Vahel on sellise meelemuutuse jaoks vaja uut vaatenurka. Sestap küsivadki teadlased abi kunstnikelt, kes saavad uudishimulikul ja uurival pilgul kogu protsessi jälgida ning luua kogetu põhjal teoseid,” rääkis WaterLANDSi projekti Eestimaa Looduse Fondi kaasprojektijuht Piret Pungas-Kohv. “Oli suur rõõm ja vastutus tutvuda paljude erinevate residentuuri kandideerivate kunstnike ideedega, kuidas laiema avalikkuseni viia soode ja nende taastamise rollid. Suur tänu kõigile kandidaatidele,” lisas Pungas-Kohv.

Kunstnik Elo Liivi mastaapse teose idee keskmes on idee ökoloogilisest viipekeelest, põimides ühte nii kohaloo, maastiku, inimesed kui elurikkuse. “Looduse (kitsamalt märgalade) taastumine ja taastamine on põnev ja erinevaid valdkondi ühendav teema. Pärimuslikult tajume loodust hingestatuna, looduskeskkondadel on võime puudutada meid nii emotsionaalselt kui füüsiliselt. Samas oleme minetanud nende puudutuste lugemisoskuse ja tahame lõigata seda, mida ise ei külva. Soovin poeetiliste kujundite abil visuaalselt avada märgalade tervendamisprotsessi kui inimkonna uuesti õpitud ja teadlikku vastuviibet seni vajaka jäänud kommunikatsioonis,” ütles kunstnik Elo Liiv.


Elo Liiv on skulptor, installatsioonikunstnik ja pedagoog, kelle loomingut iseloomustab mitmekülgsus, installatiivsus ja eksperimentaalsus. Tema töödes kajastuvad keskkonna ja sootsiumi vahelisi suhteid kirjeldavad maailmavaatelised teemad, aga ka sügavam psühhoanalüüs ja mentaalsed seisundid. Liiv avab oma teostes käsitletavaid teemasid kui semiootiliselt ühendatud kihte, komponeerib ja manipuleerib vaataja taju ja arusaamisega. Kasutades ootamatuid rakursse, loob vaimset või hingelist nihet. 2021 aastal pälvis Elo Liiv Kristjan Raua preemia aktiivse loomingulise tegevuse eest.


Elo Liivi kõrval toimetavad teiste riikide residentuurides Maria Nalbantova (Bulgaarias), Christine Mackey (Iirimaal), Claudio Beorchia (Itaalias), Marjolijn Dijkman (Hollandis) ning Laura Harrington ja Fiona MacDonald (Suurbritannias). Lähemalt saab kõigi kunstnike kohta lugeda siit.


WaterLANDS projekti veab eest Dublini Ülikooli Kolledž (UCD) ning toetab Euroopa Komisjoni Horizon 2020 Roheleppe programm. Eestis tegelevad märgalade taastamisega Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool, Riigimetsa Majandamise Keskus ja AS Tootsi Turvas.