Meeskond

Eestis löövad Waterlandsi projektis kaasa Tartu Ülikool, Eestimaa Looduse Fond, Riigimetsa Majandamise Keskus ning Tootsi Turvas.

Tartu Ülikool

Marko Kohv, märgalade ekspert ja TÜ projektijuht, marko.kohv@ut.ee
Ain Kull,  ain.kull@ut.ee
Martin Maddison, martin.maddison@ut.ee
Argo Jõeleht, argo.joeleht@ut.ee
Edgar Karofeld, edgar.karofeld@ut.ee
Elin Soomets, elin.soomets@ut.ee
Evelyn Uuemaa, evelyn.uuemaa@ut.ee
Garri Raagmaa, garri.raagmaa@ut.ee
Kadri Leetmaa, kadri.leetmaa@ut.ee
Kai Vellak, kai.vellak@ut.ee
Kristel Taits, kristel.taits@ut.ee
Kuno Kasak, kuno.kasak@ut.ee
Liina Remm, liina.remm@ut.ee

Eestimaa Looduse Fond

Piret Pungas-Kohv, ELFi projektijuht, piretpk@elfond.ee 
Jüri-Ott Salm,  ELFi projektijuht,  jott@elfond.ee
Mari Kaisel, kaasamise ekspert mari@elfond.ee
Mariliis Haljasorg, kommunikatsiooniekspert, mariliis@elfond.ee, tel 56231633

RMK

Mihkel Järveoja, RMK projektijuht, mihkel.jarveoja@rmk.ee

Tootsi Turvas

Evelin Krekker,  evelin.krekker@tootsiturvas.ee


UUDISED

Eksperdid tuvustasid planeerijatele taastamismõtteid 09.05.2022

Eksperdid tuvustasid planeerijatele taastamismõtteid
Tartu Ülikooli ning Eestimaa Looduse Fondi inimesed kohtusid aprillis Pärnumaa planeerijatega, et tutvustada neile sootaastamist üldisemalt ning seniseid mõtteid seoses Pärnumaal selleks välja valitud aladega.
Eestis ja mujal Euroopas tervendatakse ühiselt 10 500 hektarit kahjustatud märgalasid

Detsembris startis Eestis ja 13 teises Euroopa riigis suurejooneline projekt WaterLANDS, mille raames plaanitakse mitmel pool Euroopas taastada kokku 10 500 hektarit kahjustatud märgalasid. Eestis toimuvad tööd 3500 hektaril. Parandada plaanitakse Kikepera kaitseala kuivendatud metsade olukorda ja Kõrsa raba seisundit, samuti puhuda taas elu sisse Lavassaare ammendunud turbaväljakutele.

Märgalade päeva konverentsil räägiti soode taastamisest
Veebruraris märgalade päeva tähistaval konverentsil räägiti soode rollist, turismist ning soode taastamisest. Vaata konverentsi ettekandeid lehelt www.elfond.ee/konverents-2022
Projekti WaterLANDS (nr 101036484) rahastab Euroopa Liidu Horizon 2020 uuringute ja innovatsiooni programm. Esitatud teave kajastab autorite vaateid ja Euroopa Komisjon selle eest ei vastuta.