Meeskond

Kogu projekti veab eest Dublini Ülikooli Kolledž. Projekti koordinaator on Craig Bullock - craig.bullock@ucd.ie

Rahvusvaheline veebileht: www.waterlands.eu

Eestis löövad Waterlandsi projektis kaasa Tartu Ülikool, Eestimaa Looduse Fond, Riigimetsa Majandamise Keskus ning Tootsi Turvas.


Tartu Ülikool

Marko Kohv, märgalade ekspert ja TÜ projektijuht - marko.kohv@ut.ee
Kristel Taits, TÜ koordinaator - kristel.taits@ut.ee
Ain Kull,  loodusgeograafia kaasprofessor - ain.kull@ut.ee
Argo Jõeleht, geoloogia kaasprofessor - argo.joeleht@ut.ee
Edgar Karofeld, rakendusökoloogia kaasprofessor - edgar.karofeld@ut.ee
Elin Soomets-Alver, märgalade ökoloogia teadur -  elin.soomets-alver@ut.ee
Evelyn Uuemaa, geoinformaatika kaasprofessor - evelyn.uuemaa@ut.ee
Garri Raagmaa, regionaalplaneerimise kaasprofessor ja TÜ Pärnu kolledži direktor - garri.raagmaa@ut.ee
Kadri Leetmaa, rände- ja linnauuringute keskuse juhataja, inimgeograafia kaasprofessor - kadri.leetmaa@ut.ee
Kai Vellak, taimeökoloogia kaasprofessor - kai.vellak@ut.ee
Kuno Kasak, keskkonnatehnoloogia kaasprofessor - kuno.kasak@ut.ee
Liina Remm, looduskaitsebioloogia teadur - liina.remm@ut.ee
Martin Maddison,  keskkonnatehnoloogia teadur - martin.maddison@ut.ee


Eestimaa Looduse Fond

Piret Pungas-Kohv, ELFi kaasprojektijuht - piretpk@elfond.ee
Jüri-Ott Salm, ELFi kaasprojektijuht - jott@elfond.ee
Mari Palolill, kaasamise ekspert - mari@elfond.ee
Mariliis Haljasorg, kommunikatsiooniekspert - mariliis@elfond.ee
Anna Birgitta Erikson, kroonik


Riigimetsa Majandamise Keskus

Mihkel Järveoja, RMK projektijuht - mihkel.jarveoja@rmk.ee


Tootsi Turvas

Evelin Krekker, keskkonna ja tööohutus juht - evelin.krekker@tootsiturvas.ee


Projekti juhtrühm Eestis

Tiiu Valdmaa
Silvia Lotman
Reet Olev
Herdis Fridolin
Marika Kose
Kristjan Tõnisson
Kristjan Kullerkan
Jan Kaus
Indrek Tammekänd
Erki Niitlaan
Aveliina Helm
Aivar Ruukel
Priit Annus
Triin Amos
Jaanus Männik
Kardi-Aija Viik