Tutvu Kõrsa taastamiskavaga!

Kolmapäeval, 1. novembril algusega kell 17.30 tutvustas projekti WaterLANDS meeskond Sindi Sotsiaaltöökeskuses (Pärnu mnt 27a) Kõrsa soo taastamise plaane. Enne koosolekut käidi soovijatega Kõrsa jääksoos väikesel matkal.

Nii matkal kui kohtumisel räägiti, kus ja kuidas on kavas jääksoos märgala taastada ning küsiti inimeste arvamusi. 

Tutvu taastamiskava lühiülevaatega!
Tutvu taastamiskavaga!

Taastamiskava lisad:
Lisa 3. WaterLANDS projekti raames toimunud tutvustus- ja kaasamistegevused 2022. aastal
Lisa 4. Eskiislahendused purrete ja infopostide rajamiseks
Lisa 5. Paisude tüüpide näited seniste taastamisprojektide põhjal

Tagasisidet saab anda ka veel ala tehnilise projekteerimise raames, samuti on plaanis korraldada lähikuudel veel kolmaski tutvustuskoosolek.