Tartu Ülikool, Eestimaa Looduse Fond, RMK on jõudnud Kõrsa ümbruse kahjustatud sooalade veerežiimi taastamisega projekteerimise faasi. Taastamisprojektis on toodud tehnilised lahendused Kõrsa soole omase loodusliku veerežiimi taastamiseks ja vajadusel kuivenduskraavide ümberehituseks. Juba varasemast tuttav taastamiskava ja valmiv taastamisprojekt on taastamistööde aluseks.

Ettepanekud ja tagasiside projektile palume saata 10. maiks Jüri-Ott Salmile, aadress: jott@elfond.ee. Võrreldes taastamiskavaga on täpsustatud taastamistööde ulatust taastamisalast lõunas paikneva turbakaevandusala piiril - seonduvalt kaevandustegevusega on jäetud üks esialgu sulgemiseks plaanitud kraav toimima. Samuti on loobutud taastamisala idaserval kavandatud raiest, mille eesmärgiks oli lagesookoosluse kujundamine. Raieala täiendaval hindamisel leiti, et osaliselt on sinna kujunenud rabanõlvadele iseloomulik kooslus ja seeläbi pole selle eemaldamine põhjendatud. Samuti võib eeldada, rabanõlval taastuks puistu.

Taastamisprojekti I versioon valmib aprilli alguses, jagame seda ka siin lehel.

Taastamiskava lisad:
Lisa 3. WaterLANDS projekti raames toimunud tutvustus- ja kaasamistegevused 2022. aastal
Lisa 4. Eskiislahendused purrete ja infopostide rajamiseks
Lisa 5. Paisude tüüpide näited seniste taastamisprojektide põhjal

Kohtumised kohalike ja huvilistega Kõrsa taastamise teemal on toimunud 2024. a aprillis ning 2022. ja 2023. aastal. Kui soovid saada edaspidi otse enda meilile infot Kõrsa taastamise ja sellega seotud ürituste kohta, kirjuta mariliis@elfond.ee.