Kõik uudised

Kutse kunstiresidentuuri: võimalus panustada märgalade taastamisse

30. november 2022
Algatuse WaterLANDS käigus puhutakse taas elu sisse mitmetele kahjustatud märgaladele, näiteks soodele ja märgadele metsadele. Märgalad on väärtuslikud maastikud, sest nad säilitavad ja puhastavad vett, seovad atmosfäärist süsinikku, leevendavad üleujutusi ja tormide mõju rannikul, on koduks mitmesugustele liikidele ning pakuvad inimestele võimalusi veeta vaba aega ja teenida eri viisidel tulu. Märgalade hoidmine ja taastamine aitab neid hüvesid säilitada. Soovime, et kunst oleks märgalade taastamisega kaasneva maastikulise, sotsiaalse ning kultuurilise muutuse osa ja peegeldaja.  
Kutse kunstiresidentuuri: võimalus panustada märgalade taastamisse
Kikepera Valgeraba laugasjärv. Foto: A.B.Erikson

Ootame, et kunstnikud panustaksid algatusse igal aastal (2023 – 2026) ühe kuu ulatuses ja esitaksid projekti lõpus ühisnäitusele teose või muud sorti loomingulise töö. Sooviavaldusi tasustatud kunstiresidentuuris osalemiseks ootame hiljemalt 13. jaanuaril 2023.


Rohkem infot eri riikide residentuuride ja avalduse esitamise kohta leiab siit:
www.waterlands.eu/news-and-events/artists/