Tõstame kliimategevuste ambitsiooni ja tempot - iga tonn loeb!

Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitikad peavad olema kooskõlas Pariisi kliimaleppega. Selleks tuleb päriselt vähendada kasvuhoonegaaside heidet, rabeleda lahti fossiilkütuste lõksust, lükata tagant taastuvenergia arengut, lõpetada energia raiskamine, hoida loodust ning teha seda kõike topeltkiirusel.

UUDISED

Ühendused: raiemahte ja turbakaevandmist tuleb vähendada ning seada põlevkivist väljumise aeg 09.05.2023

Ühendused: raiemahte ja turbakaevandmist tuleb vähendada ning seada põlevkivist väljumise aeg

Aprilli algusest kuni 08. maini oli huvirühmadel võimalik anda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile tagasisidet ajakohastatud riiklikule energia- ja kliimakava (REKK 2030) kavandile.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) mainis oma tagasisides kavandile, et Eesti lähenemine REKKile on jätkuvalt puudulik. REKK peaks olema riigi tulevikku visioneeriv ning teistele arengukavadele teed rajav dokument, mitte pelgalt kokkuvõte riiklikes kavades seatud eesmärkidest.

©2023-2025 Eestimaa Looduse Fond, projekt "LIFE TogetherFor1.5". Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ega CINEA ametlikke seisukohti.