Meeskond


Projekti "Together for 1.5" meeskond koosneb 14st vabaühendusest 13 Euroopa riigis: Belgia, Bulgaaria,  Eesti, Horvaatia,  Ungari, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Sloveenia, Taani, Tsehhi. Kõik projekti partnerid on üleeuroopalise vabaühenduste võrgustiku Climate Action Network (CAN) Europe (Euroopa kliimavõrgustik) liikmed. CAN-Europe veab eest kogu projekti.

Eesti projektipartner on Eestimaa Looduse Fond:

Piret Väinsalu - projektijuht, piret@elfond.ee, 5812 0287
Katre Liiv - kommunikatsioon, katre.liiv@elfond.ee, 5076519Projekti keskne veebileht

Riiklik energia- ja kliimakava (REKK): visioonika plaani asemel mõjutu koonddokument 25.07.2023

Riiklik energia- ja kliimakava (REKK): visioonika plaani asemel mõjutu koonddokument

Aprillis andis Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) majandus- ja kommunikatsiooni-ministeeriumile  tagasisidet ajakohastatavale riiklikule energia- ja kliimakavale (REKK 2030). 

Tagasisides tõi EKO välja, et Eesti lähenemine REKKile on jätkuvalt puudulik, sest REKK peaks olema riigi tulevikku visioneeriv ning teistele arengukavadele teed rajav dokument. 

Praegu on REKK pelgalt kokkuvõte teistes riiklikes kavades seatud eesmärkidest.

Laura Vilbiks EPLis: loodan, et Eesti riigi narratiiv ei jää vaid digisektorisse kinni
Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Laura Vilbiks kirjutab Eesti Päevalehes riikliku energia- ja kliimakava potentsiaalist kliima- ja elurikkuse kriiside lahendamisel. 
Ühendused: raiemahte ja turbakaevandmist tuleb vähendada ning seada põlevkivist väljumise aeg

Aprilli algusest kuni 08. maini oli huvirühmadel võimalik anda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile tagasisidet ajakohastatud riiklikule energia- ja kliimakava (REKK 2030) kavandile.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) mainis oma tagasisides kavandile, et Eesti lähenemine REKKile on jätkuvalt puudulik. REKK peaks olema riigi tulevikku visioneeriv ning teistele arengukavadele teed rajav dokument, mitte pelgalt kokkuvõte riiklikes kavades seatud eesmärkidest.

©2023-2025 Eestimaa Looduse Fond, projekt "LIFE TogetherFor1.5". Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ega CINEA ametlikke seisukohti.