Osalejad

Mida osalenud ütlevad?

Kliimakool alustas 2023. aastal ning praeguseks on kliimakooli lõpetanud neli lendu. Neile eelnes kliimakooli formaadi ja sisu testimine aasta varem. Testimisel ja senistes lendudes on kokku osalenud ligi 60 inimest erinevatest eluvaldkondadest. Allpool on valik osalenute tagasisidest:

Foto: Mati Leet

Kuna kliimamuutuste skeem on keeruline, on kliimakool ja selle ekspertide hinnangud ja näited väga vajalikud, et kliimakriisi ulatust ja põhjusi paremini mõista.

Hanah Lahe, Riigikogu liigeFoto: Delfi Meedia
Oli väga hea ettevõtmine, mis moodustas mõnusa terviku: supersobiv asukoht (juba vaade aknast toetas), kvaliteetsed slaidid-materjalid, head esinejad, mõnus atmosfäär, hea toit, hea rütmivaheldus jne jne. Nii et tegelikult edulugu ja tuleks kindlasti jätkata, pisikeste edasiarendustega. Üks paremaid koolitusi, kus ma olen käinud kindlasti.

Erik Moora, ClimaCash kaasasutaja ja Poliitikaguru toimetaja


Foto: Anu Hammer

Usun, et kõikidel ajakirjanikel, kes puutuvad oma töös ühe või teise nurga alt kliimamuutustega kokku, oleks Eestimaa Looduse Fondi kliimakoolist väga palju kasu. Koolitusse kaasatud eksperdid teevad esmapilgul keerulisena tunduvad teemad lihtsamini hoomatavaks, mistõttu möödub kliimakriisiga seotud teemadest kirjutamine edaspidi kindlasti libedamalt.

Joanna Laast, Eesti Päevalehe Roheportaali toimetaja


Foto: Sven Tupits

Koolitus aitab suurepäraselt näha seosevõrgustikku kliima ümber - nii selles osas, kuidas meie tegevused mõjutavad keskkonnaseisundit kui ka selles osas, kui palju ja kuidas kliima muutumine meie elusid mõjutama hakkab. See seab paljud asjad perspektiivi.

Arko Olesk, Vabariigi Presidendi teadusnõunik ja Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni õppejõud


Foto: Kristjan Klaats

Mul on väga hea meel, et mul oli võimalus kliimakooli esimeses lennus osaleda. Sain palju selgemad teadmised kliimasüsteemist ja mis on selle muutuste suurimad mõjutajad. Minu arvates oli eriti kasulik teadlaste abiga sisse vaadata erinevatesse stsenaariumitesse ja neil teemadel omavahel arutleda. Kuigi osalejatena olime igaüks eri sektorist, saime väga selgelt aru, kuidas selles probleemis oleme kõik koos ja me igaüks saame ja peame omalt poolt selle lahendamisse panustama. Kuigi keskkonnateemad läksid mulle juba varasemalt väga korda, siis kliimakool andis sellele uue mõõtme – ühest küljest suurema mure, teisalt innustuse ise sellesse maksimaalselt panustada. Usun, et iga ettevõtlussektori eestvedaja, avaliku halduse juht võiks selle koolituse läbida. See annab pinnase veelgi tugevamalt mõista, et meil on päriselt ka probleem, millega tuleb kohe tegeleda.

Maris Riim, Swedbanki jätkusuutlikkuse juht


Foto: Martin Ahven
Mõistlik on käia üritustel ja koolitustel, kus sa võid lõppedes endale tunnistada, et vähemalt alguses olid ruumis üks rumalamaid inimesi, sest selliselt on lootus midagi uut õppida. Kui koolituse lõppedes tunned, et vahe oma ala tippudega on millimeetrigi vähenenud, siis ju jäi koolitusest miskit külge. Kliimakool neid tundeid pakkus, mis näitab, et ülesehitus ja sisu oli esitatud selliselt, et isegi teemaga mitte eriti kokku puutunud inimene sai teadmisi, mis aitavad tulevikus ehk mõnda otsust paremini teha või temaatilistesse vestlustesse natukenegi sekkuda.

                   
Martin Šmutov, Õhtulehe peatoimetaja


Lennufotod:

Otsustajate kliimakooli I lend Tallinna Botaanikaaias 12.01.2023 ja 02.02.2023. Foto: Katre Liiv


Otsustajate kliimakooli II lend Mokko maahotellis 31.05.2023 - 01.06.2023. Foto: Katre Liiv


Otsustajate kliimakooli III lend Tallinnas Õpetajate Majas 21.-22.09.2023. Foto: Katre Liiv

Otsustajate kliimakooli IV lend Tallinnas Õpetajate Majas 08.11 ja 15.11.2023. Foto: Katre Liiv