Chatham House’i reegel

Kliimateemad on tundlikud ning sageli polariseerivad, inimeste arusaam, teadmised ja uskumused kliimamuutusest erinevad. Et kliimakoolis osalejad saaksid end vabalt väljendada ning hoida avatud arutelu õhkkonda, järgib kliimakool Chatham House’i reeglit. See tähendab, et kliimakoolis osalenute räägitut ei tohi seostada rääkijaga väljaspool kliimakooli.