Miks kliimakool?

Otsustajatele mõeldud kliimakool annab osalejatele unikaalase võimaluse kahe päeva jooksul põhjalikult läbi hekseldada kliimasüsteem, kliimamuutuse põhjused, mõjud ja sellega toimetuleku viisid ühes valdkonna tippekspertidega. Kliimakoolis kehtiv Chatham House’i reegel  pakub osalejatele turvalise keskkonna, kus vabalt kliimavaldkonna üle arutada, uurida, küsida, ka kahelda.

Praegused kliimapoliitikad tooksid 2100 aastaks kaasa üle 3-kraadise soojenemise ja põhjalike ümberkorraldusteta ei ole võimalik piirata soojenemist Pariisi kokkuleppe järgi lubatud 1,5 °C-ni. Globaalselt oleme tänaseks jõudnud 1,1-kraadise soojenemiseni ning Pariisis kokku lepitud piirist eraldab meid veel vaid 0,4 kraadi. IPCC viimaste aastate raportid kinnitavad selgelt, et kõige olulisem on vähendada kasvuhoonegaaside emissioone just lähiaastatel, sest ilma kohese ja põhjaliku heitkoguste vähendamiseta ei ole globaalse soojenemise piiramine 1,5°C-ni võimalik.

Kliimamuutuse tulemuslikuks pidurdamiseks on meil vaja jõuda selleni, et Eesti ühiskonnas mõistetaks kliimamuutuse pakilisust ja tegutsemata jätmise või liiga aeglaselt tegutsemise hinda  (ingl k cost of climate inaction) sisuliselt. Need, kelle tegevus kliimamuutust enim mõjutab, peavad hoomama kliimasüsteemi ja selle toimimist terviklikult, et osata leida toimivaid lahendusi ka kliimamuutuse leevendamiseks ja sellega kohanemiseks. Teisisõnu peavad kliimamuutuse suurimad mõjutajad oskama teha (tööalaselt) otsuseid ja tegevusi, mis toetaksid globaalseid püüdlusi kliimamuutust, ja ühes sellega elurikkuse kadu, pidurdada.