Metoodika

Kliimakool on disainitud selliselt, et osalevad inimesed õpiksid maksimaalselt ning leiaksid ise õigeid vastuseid ja mõtestaksid need läbi. Teisisõnu soovime me pakkuda sügavamat mõtisklust kui klassikaline loenguformaat. See tagab sügavama õppimise ning tõenäoliselt suurema muutuse käitumises, kuna kõigi koolitusel osalejate taust ja võimalused muutust ellu viia on erinevad. Näiteks kasutame “ennusta-selgita-vaatle-selgita” ja sokraatilise dialoogi tehnikaid.