Mida nahkhiirte heaks teeme?


Projekti EstBatLIFE raames tegeleme kolme suure valdkonnaga:


  • Tiigilendlaste seire ja uuringud
  • Tiigilendlaste talvitustingimuste parandamine
  • Nahkhiirte alane teavitustöö, inimeste aktiivne kaasamine nahkhiire kaitsetegevustesseProjektis toimub talvituvate nahkhiirte arvukuse ja tegevuse üksikasjalik jälgimine. Selleks kaasame pea kõiki Eesti nahkhiireeksperte.

Talvituvate nahkhiirte kaitseks on vaja eelkõige lõpetada kontrollimatu talvituspaikade külastamine keeluaegadel. Talvituspaikade külastamine võib toimuda ainult vastavuses talvituspaiga kaitse-eeskirjale. Inimeste külastus võetakse kontrolli alla neljal nahkhiirte talvitumisalal: Ülgase, Vääna-Posti, Vääna (Humala) ja Piusa. Selleks on vaja kasutada igas talvituspaigas just sinna sobivaid lahendusi, kusjuures põhirõhk on nahkhiiri mitte häirivatel lahendustel nagu elektrooniline valve ja loodushuviliste osalus olukorra jälgimisel looduskaamerate abil.

Leiame, et on väga vajalik avalikkuse tähelepanu võitmine ning talvituvate nahkhiirte kaitse selgitamine. Selleks viiakse läbi suures mahus avalikkuse harimiseks mõeldud tegevusi: interaktiivne näitus Eesti Loodusmuuseumis, nahkhiirte eluolu häirimatult veebis jälgida võimaldavate looduskaamerate paigaldamine, giidide koolitamine, talgud jms.

Samuti on planeeritud projekti kogemuste levitamine ja koostöö EUROBATS-i raames. Projekti tulemusi tutvustatakse teiste Euroopa maade nahkhiirespetsialistidele (seminarid Lätis, EUROBATS-i nõuandekomitee istungid).