ELFi uudised

Miks erineb SEI Tallinna ning Cambridge´i teadlaste ja Keskkonnaagentuuri hinnang mõistlikust raiemahust kliimamuutuste võtmes? 21.02.2020Metsablogi

Miks erineb SEI Tallinna ning Cambridge´i teadlaste ja Keskkonnaagentuuri hinnang mõistlikust raiemahust kliimamuutuste võtmes?
Üleeile esitleti Keskkonnaministeeriumi tellitud Cambridge´i ülikoolis tegutsevate teadlaste ja Keskkonnaagentuuri (KAUR) ühisraportit “Mets ja kliimamuutus”. Raport nendib järeldustes “Arvestades süsinikubilanssi, metsatööstuse varustatust puiduga, metsa tagavara ja vanuselise jaotuse muutusi, võiks aastane keskmine raiete maht kokku olla 10-12 miljonit tihumeetrit.” Keskkonnaministeerium kiitis raportit oma pressiteates ning teatas metsaosakonna juhataja Kristel Järve suu läbi: “Kindlasti saame raportit kasutada ka metsanduse arengukava aastani 2030 (MAK2030) taustamaterjalina.”

ELF tegi ettepaneku loodusväärtuslik riigimetsa ala Kurgjal taas kaitse alla võtta
Kurgjal on kaardistatud haruldaselt suur ja terviklik riigimetsa ala, kus leidub mitmeid kaitsealuseid liike, vääriselupaiku ning mis hõlmab olulist rohekoridori. Suure kaitseväärtuse tõttu planeeriti alale 400 hektari suurust maastikukaitseala, kuid plaan ei saanud teoks. Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitas eile Keskkonnaministeeriumile ettepaneku ja vajalikud dokumendid Kurgja riigimetsaala looduskaitse alla võtmiseks.
 Looduskaitsealused liigid jäävad RMK raietele ette
Eesti Keskkonnaühenduste Koda on aastaid esitanud RMK sertifitseerijale NEPConile näiteid haruldaste ja ohustatud liikide elupaikade kahjustamisest, siiani pole see RMK tegevuses paraku olulisi muutusi kaasa toonud. Viimane näide RMK hoolimatust tegevusest haruldaste ja ohustatud liikide elupaikades oli kanakulli pesametsa raie Kurgjal.
Noore looduskaitsja auhinna pälvis Madis Leivits
Eestimaa Looduse Fondi (ELF) noore looduskaitsja 2019. a auhinna pälvis Eesti Maaülikooli loomaarst Madis Leivits. Laureaat tegeleb igapäevaselt vigastatud metsloomade abistamisega ning on teinud tänuväärset tööd metsloomadele ohtlike keskkonnamürkide uurimise ja problemaatika tõstatamisega ühiskonnas.

ELF numbrites

icon

1500

vabatahtlikku

icon

200+

ravitud metslooma

icon

60

looduskaitselist ekspertiisi

icon

13 900

inventeeritud sooala

icon

111 000

päästetud konna

icon

666

korraldatud loodustalgut

icon

30

märgistatud hüljest

icon

48

leitud asustatud lendorava elupaika

icon

550

annetajat aastas

Tutvu teiste ELFi lehtedega