Toeta ELFi!

Soode taastamine

Põllumajandus

Kliimamuutused

ELFi uudised

Ühendused esitasid eelnõu kaitsealuste metsade kaitsmiseks liigse majandamise eest 14.11.2017

Ühendused esitasid eelnõu kaitsealuste metsade kaitsmiseks liigse majandamise eest
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) esitas täna, 14. novembril Keskkonnaministeeriumile ja Riigikogu keskkonnakomisjonile metsa- ja looduskaitseekspertide ning juristide koostöös koostatud ettepanekud looduskaitseseaduse muutmiseks. Praegu on paljudes kaitsealustes metsades lubatud lageraie ning majandusmetsadele mõeldud reeglid laienevad iseenesest ka kaitsealade piiranguvööndi metsadele. See seab tõsiselt ohtu kaitstavad loodusväärtused.

 Keskkonnaühendused: raietegevus Nursipalus loob lubamatu pretsedendi
Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) hinnangul loob viimasel nädalal Nursipalu harjutusväljal 94 hektaril kiirkorras tehtud raie ohtliku ja lubamatu pretsedendi, mis eirab nii keskkonnamõju hindamise põhimõtteid, kodanike arvamust kui ka võimalikku kahju loodusväärtustele.

Keskkonnaühendused toetavad Enivronmental Paper Networki hoiatust võimalikele puidurafineerimistehase investoritele
Keskkonnaühendused toetavad üleilmse ühenduse Enivronmental Paper Networki (EPN) hoiatust võimalikele investoritele seoses Eestisse plaanitava puidurafineerimistehasega kaasnevate keskkonnaohtudega.

ELF numbrites

icon

1500

vabatahtlikku

icon

200

ravitud metslooma

icon

60

looduskaitselist ekspertiisi

icon

13 900

inventeeritud sooala

icon

82 000

päästetud konna

icon

500

korraldatud loodustalgut

icon

30

märgistatud hüljest

icon

48

leitud asustatud lendorava elupaika

icon

300

annetajat aastas

Tutvu ELFi teiste lehtedega