Niitmisvõistlus ja pärimuspäev

14.07.2019

Eesti Rahva Muuseumi naabruses Raadil


Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel toimus 14. juulil 2019 kell 12-16 vikatiga niitmise võistlus ja pärimuspäev Eesti Rahva Muuseumi naabruses Raadil, kus jagus tegemist nii suurtele kui ka väikestele. Pärimuspäeval sai õppida vikatitööd ja teisi traditsioonilisi oskusi, tutvuda pärimuspillide ja looduskaitsega. Võistlemas olid ka noored ja esimest korda niitjad, keda ootasid eriauhinnad! Väiksemad pereliikmed said osa orienteerumismängust ja Pokumaalt oli külas Puuko. Meenuta üritust Facebookis.


Vikatitelgis õpetasid Avo Rosenvald, Priit Kukk ja Siim Kuresoo käsitsi niitmise jaoks vajalikke oskusi. Samuti sai õppida ja harjutada vikatiga niitmist ning võistlusel mõõtu võtta.

Pärimusoskusi tutvustasid käsitöömeister Andres Rattasepp ja Puuko Pokumaalt, kellega koos valmistati kasetohust esemeid. Muusikasõbrad said õppida roopilli valmistamist ja parmupilli mängimise algõpet juhendas Merike Paberits.

Avatud oli looduskaitse nõuandla telk, kus sai uudistada ja toetada ELFi tegevusi, aga ka rääkida südamelt ära looduskaitsega seotud küsimused, millele ELF aitas vastuseid leida. Nõuandla telgis ootasid külastajaid ELFi looduskaitse ekspert Silvia Lotman ja projektijuht Mari Kaisel.

Lastealal toimusid mitmed toredad mängud ja võistlused. Orienteerumismängu juhendas Ederi Ojasoo ja  põnevaid tegevusi pakkus Puuko Pokumaalt.

Põhjalikumalt sai niitmisoskusi omandada käsitsi niitmisele pühendatud ELFi talgute suvekoolis 11.-14. juulil 2019, mis eelnes niitmisvõistlusele ja pärimuspäevale. 

Osalejatel oli võimalus enne päeva algust ja pärast päeva lõppu külastada ERMi soodustusega! 

Niitmisvõistlusest

Niitmisvõistlusel oli neli eraldi arvestust: neiud, noormehed, mehed ja naised. Eelvoorud toimusid vahetult enne suurt võistlust 1-minuti võistluse formaadis. See tähendab, et võistlejal tuli 1 minuti jooksul niita etteantud laiuses (1,5 m) võimalikult pikk maa. Tähtis on, et niidetud ala oleks kvaliteetne, vastasel juhul tulemust kirja ei saa. Ala kvaliteetsust hindab kohtunik. Eelvoorudes olid oma oskusi proovile panemas kõik - ka esimest korda niitjad!

Igast kategooriast said hiljem alanud finaali viis parimat niitjat. Igale finalistile oli ette nähtud ala, mis tuli niita võimalikult lühikese aja jooksul, kuid võimalikult kvaliteetselt. Kohtunikud hindasid kvaliteeti ning lisasid ebakvaliteetse töö eest tulemusele lisaaega. Võitjaks sai kõige kiirema lõpptulemuse saavutanu igas kategoorias.

Niidetava ala suuruseks oli noortele 5x5 meetrit ja täiskasvanutele 10x10 meetrit.

Niitmisvõistlus toimus ERMi naabruses Raadil.


Loe Maalehest, kuidas niitmisvõistlus kulges ja kes olid kõige kiiremad.
Niitmisvõistlust toetas Scandagra Eesti AS. Niitmisvõistlust aitas kaasrahastada projekt NaturallyEst-LIFE. NaturallyEst-LIFE "Piloting Natura2000 communication in Estonia" (projekti nr LIFE16-GIE_EE_000665) rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm ning Keskkonnainvesteeringute Keskus.