2020. niitmisvõistlus toimus 12.07 Tartus Eesti Rahva Muuseumi välialal Raadil. Aitäh kõigile osalenutele ja kaasaelajatele!


Loe KOKKUVÕTET ja sirvi GALERIID 2020. aasta niitmisvõistlusest!

Järgmise aasta võistlusteks saad treenida sel suvel veel 21.09 Tartus.Niitmisvõistlus toimub Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Rahva Muuseumi, MTÜ Tartu Spordiselts Kalev, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu, Karula Hoiu Ühingu ning teiste partnerite koostöös. Ürituse toimumist toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.