Kõik uudised

Ülevaade nahkhiirte loendustest ja edasised tegevused nende kaitsel

23. aprill 2018
Eelmise aasta lõpus avalöögi saanud projekt EstBatLIFE kogub jõudumööda tuure. Aasta esimesed kuud on möödunud projektialadel seirates ja kaitsekorralduslikke tegevusi ette valmistades. Kõigil läbi uuritud aladel tuvastasime seire käigus nahkhiirte maa-alustes talvituskäikudes inimkülastusi. Talvel on aga neis käikudes inimeste viibimine lubatud vaid eriloal, mistõttu on kõik need tuvastatud külastused seadusevastased. Lisaks sellele tuli ELFi nahkhiireeksperdi Lauri Lutsari sõnul dokumenteerida inimeste tegevusjäljed, korjata aladelt külmumise ja häirimise tõttu surnud nahkhiired ja mõõta inimtegevusest kõige enam mõjutatud Humala käigustiku temperatuurimuutusi.


Sel aastal loendasime kõikides planeeritud paikades seal talvitavad nahkhiired. See on esimest korda üle pika aja, kui loendus toimus kõikides kohtades (v.a üksikud keldrid), kus on teada tiigilendlase esinemine talve, sealhulgas projektialadel. Kõige suurem käsitiivaliste asurkond elutseb traditsiooniliselt Piusa koobastes, kus nende loomade arv küündib mitme tuhandeni. Samuti kaardistasime projektialadel esimest korda nahkhiired ehk valmisid kaardid täpsete nahkhiirte paiknemiskohtadega, mis on vajalikud parema üldpildi saamiseks.

Seiretööd Piusa koobastes.

Kahjuks pole aga kõikidele nahkhiirtele tingimused nii head. Projektijuht Lauri Klein rääkis, et seire käigus avastas meeskond sel talvel Vääna-Posti projektialal seadusevastaselt kahe eraldi asuva tunneli vahele kaevatud ühenduskäigu. Nüüd tuleb aga kiiresti tegutseda ja see käik taas sulgeda, sest muudetud õhuliikumise tõttu võib muidu nahkhiirte elupaiga temperatuur ohtlikult alaneda ja talvitavad nahkhiired külmuda ning surra. Selle rikkumise uurimisse on kaasatud ka Keskkonnainspektsioon. Edaspidi tuleb kindlasti suurendada nii eri ametkondade omavahelist kui ka ametnike, uurijate ja kohalike inimeste ning kogukondade vahelist koostööd, et haruldaste väikeste käsitiivaliste eluolu paremaks muuta. Selleks oleme asunud kõigil projektialadel välja selgitama maaomanikke ja huvirühmi, kellega veel sel aastal loodame silmast-silma kohtuda ja nahkhiirtest ning projektis kavandatud tegevustest rääkida.
Vääna-Posti kahe eraldi asuva tunneli vaheline ühenduskäik.

Kui lugejate seas leidub kedagi, kes on huvitatud nahkhiirekäikudes toimuvast Piusal, Ülgasel, Vääna-Postil või Humalas, siis palume lahkelt võtta ühendust meie projektijuhi Lauri Kleiniga e-kirja või telefoni teel: lauri.klein@elfond.ee, 5179668. Kutsume üles ka teada andma, kui leiate keldritest või hoonetest nahkhiiri. Selleks võtke palun ühendust ELFi nahkhiireeksperdi Lauri Lutsariga e-kirja teel: lauri@elfond.ee. Võimalusel on hea, kui pildistate üles, keda kohtasite!


Projekti tegevustest ja nahkhiirte elust oleme juba rääkinud ka Kuku raadios ja Vikerraadios ning kirjutanud Saue valla kohalikus lehes.