Mida nahkhiirte heaks teeme?

Projekti EstBatLIFE raames tegeleme kolme suure valdkonnaga:
  • Tiigilendlaste seire ja uuringud
  • Tiigilendlaste talvitustingimuste parandamine
  • Nahkhiirte alane teavitustöö ja inimeste aktiivne kaasamine nahkhiirte kaitsesse


Projektis toimub talvitavate nahkhiirte arvukuse ja tegevuse üksikasjalik jälgimine. Selleks kaasame pea kõiki Eesti nahkhiireeksperte.

Talvitavate nahkhiirte kaitseks on vaja esmajärgus lõpetada kontrollimatu talvituspaikade külastamine keeluaegadel: Piusal keelatud aastaringi; Ülgasel keelatud 16. augustist 30. maini; Vääna-Postil ja Humalas keelatud 1. septembrist 30. aprillini. Talvituspaikade külastamine võib toimuda ainult vastavuses talvituspaiga kaitse-eeskirjale. Inimkülastus tuleb saada kontrolli alla neljal nahkhiirte talvitusalal: Ülgase, Vääna-Posti, Vääna (Humala) ja Piusa. Selleks on vaja kasutada igas talvituspaigas just sinna sobivaid lahendusi, kusjuures põhirõhk on nahkhiiri mitte häirivatel lahendustel nagu elektrooniline valve ja loodushuviliste osalus olukorra jälgimisel looduskaamerate abil.

Leiame, et on väga vajalik avalikkuse tähelepanu võitmine ning talvitavate nahkhiirte kaitse selgitamine. Selleks viiakse läbi palju avalikkuse harimiseks mõeldud tegevusi: interaktiivne näitus Eesti Loodusmuuseumis (planeeritud aastaks 2020), nahkhiirte eluolu häirimatult veebis jälgida võimaldavate looduskaamerate paigaldamine, giidide koolitamine, talgud jms.

Samuti on planeeritud projekti kogemuste levitamine ja koostöö EUROBATS-i raames. Projekti tulemusi tutvustatakse teiste Euroopa maade nahkhiirespetsialistidele (seminarid Lätis, EUROBATS-i nõuandekomitee istungid).