Kõik uudised

Tallinnas kogunevad Euroopa juhtivad nahkhiire-eksperdid

16. mai 2018
14.-17. mai toimub Eestis esmakordselt rahvusvaheline nahkhiireekspertide suursündmus, kuhu kogunesid Euroopa nahkhiirte kaitse lepinguga EUROBATS seotud riikide esindajad. Eestisse on kohale tulnud nahkhiireuurijate täielik tipptase, kokku 80 eksperti ja ametnikku enam kui 40 riigist. Kohtumisel arutatakse mitmeid nahkhiirte kaitse olulisi sõlmküsimusi, muuhulgas seda, kuidas mõjuvad nahkhiirtele kliimamuutus, tuulepargid ja valgusreostus, milline on nahkhiirte maapealsete ja maa-aluste varjepaikade seisund Euroopa riikides, aga ka seda, kuidas paremini tõsta inimeste teadlikkust nahkhiirtest ja kuidas inimesed saavad nahkhiirte eluolu paremaks muuta.
EUROBATSi osalised ekskursioonil. (Foto: Lauri Klein)

Nelja päeva pikkune arutelude jada algas aga värskes õhus – 13. mail külastasid delegaadid Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja Keskkonnaameti korraldatud ekskursioonil Ülgase looduskaitseala (sh nahkhiirte talvituspaika), Jägala juga ja Lahemaa rahvusparki. „Nahkhiirtest ei räägita just tihti, ehkki nad on tegelikult inimtegevuse sagedased kaaslased. Sellise esindusliku nahkhiireekspertide grupiga oli väga kasulik Eesti nahkhiirtele olulisi kohti läbi käia, sest saime nendega, kel mujal Euroopas sarnased kaitsekorralduslikud tööd juba tehtud, arutada nii Eestis kavandatavaid tegevusi Ülgasel kui ka eri huvide kombineerimisega seonduvat Jägalas," ütles ELF-i nahkhiirte kaitse projekti juht Lauri Klein. Eksperdid jäid Eestis nähtuga väga rahule. „Ekskursioonil osalenud kiitsid meie ettevõtmisi nahkhiirte kaitsel ja uurimisel ning andsid näpunäiteid, kuidas kaitset veelgi paremini korraldada. Rahulolu ekskursiooniga näitab hästi ühe osaleja arvamus, et sellised ekskursioonid võiks olla edaspidi kahepäevased," lisas Klein.
Tiigilendlased (Myotis dasycneme) Ülgase koopas. (Foto: Lauri Lutsar)

Eestis on nahkhiirte populatsioone kaitstud juba 1958. aastast ja eelmisel aastal valmis Keskkonnaameti tellimusel uus täiendatud nahkhiirte kaitse tegevuskava. Selle tegevuskava ühe osana on Eestimaa Looduse Fond koos Eesti Loodusmuuseumiga alustanud neli aastat kestva EL rahastatud LIFE'i projektiga (EstBatLIFE) nahkhiirte, eriti tiigilendlase talvituspaikade kaitseks ja avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks Eestis.

EUROBATS on Euroopa nahkhiirte kaitse leping, mille eesmärgiks on kaitsta Euroopas, Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas kokku 53 liiki nahkhiiri ja millega on alates 1994. aastast liitunud juba 36 riiki. Sel aastal toimub esimest korda Tallinnas EUROBATS leppe alalise komitee ja nõuandva komitee ühisistung.