Konverentsi ettekanded

Ettekandeid lisame veel vastavalt autorite täienduste saabumisele

1. veebruar  MEREPÄEV

10:00 Tervitussõnad - Eestimaa Looduse Fondi esimees Tarmo Tüür
10:10 Noore looduskaitsja 2024 auhinna üleandmine
10:20Sissejuhatus „Merele minek“ - Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere
10:30 I plenaarettekanne „Läänemere eutrofeerumine - muutused seisundis ja surves uuemate hinnangute valguses“ - Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide instituudi professor Urmas Lips

11:00 II plenaarettekanne Väärtuslike mereelupaikade seisund ja ohutegurid“ - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi kaasprofessor Kaire Torn ja Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi professor ja merebioloogia osakonna juhataja Georg Martin

11:50 „Rannikumere kalade elupaikade taastamisest“ - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi teadur Imre Taal ja Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi kaasprofessor Mehis Rohtla

12:20 „Taimetoitained põllumaal(t) - toitainebilanss põllul ja toitained dreenivees" -Maaelu Teadmuskeskuse põllumajandusuuringute osakonna agroökoloogia valdkonna peaspetsialist Jaan Kanger

12:45 Paneelvestlus Kalafoor ja lihafoor -  tulevane toidufoor merekeskkonna säästmiseks“ Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige ja kalafoori eestvedaja Joonas Plaan ja toidu keskkonnamõju projekti juht Silja Kana
14:25 „Kaugele oleme jõudnud mereplaneeringuga?“ - Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik Lembe Reiman
14:55 Meretuuleenergeetika arendusest Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi näitel“ - Saare Wind Energy ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse liige Kuido Kartau
15:45 „Rahvusvahelise tähtsusega linnualade uuendamisest merel“  - Eesti Ornitoloogiaühingu spetsialist Andrus Kuus, asendab Veljo Volke
16:10 „Nahkhiired mere kohal“ - Eestimaa Looduse Fondi pikaaegne nahkhiireekspert Lauri Lutsar
16:35„Kuidas hülge loib liigub?“ - mereimetajate uurija Mart Jüssi  
17:00  Merepäeva kokkuvõte  - Eestimaa Looduse Fondi mereprogrammi ekspert Joonas Plaan ja kunstnik Piret Räni kokkuvõte pildis
2. veebruar  SOOPÄEV

10:00 Tervitussõnad - Kliimaministeeriumi asekantsler Antti Tooming
10:10 Sissejuhatav vestlus soopäeva Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse-eksperdi Eerik Leibakuga
10:30„Eesti sood ja keskkonnapoliitika“ - kliimaministri teadusnõunik Aveliina Helm

11:00 Vestlus teemal, kas juba leevendame kuivenduse mõjusid või mitte? - Eestimaa Looduse Fondi soode taastamise ekspert Jüri-Ott Salm
11:15 "Kuivenduse negatiivsete keskkonnamõjude leevendusvõimalused" - Tartu Ülikooli märgalade ökoloogia kaasprofessor Riinu Rannap
11:40 RMK tegevuste mõju hindamine ja leevendamine“ - Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse liige Kristjan Tõnisson
13:15 Turbakaevandamise jälg Eestis“ - Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia teadur    Marko Kohv
13:40 Turba roll, mõju ja võimalused“ - Turbaliidu juhatuse esimees Jüri Tiidermann
14:05 Turbatööstuse tulevik muutuvas keskkonnas. Vestlusringis osalevad Mati Ilomets Tallinna Ülikoolist, Jüri Tiidermann Turbaliidust, Ain Kull Tartu Ülikoolist ja Liis Keerberg Eesti Ornitoloogiaühingust
15:10Fotokollaaž - kuidas on Eesti taastamisaladel läinud?  - Tartu Ülikooli rakendusgeoloogiateadur  Marko Kohv 
15:25 „Mida arvavad soode tervendamisest soolinnud?“ - Keskkonnaagentuuri peaspetsialist Meelis Leivits
15:50 Heade asjade mitmekesisusest, ühtsusest ja vastandlikkusest“ - loodusteaduse populariseerija ja loodusfotograaf Urmas Tartes
16:15Nähtud ja näidatud Eesti sood - kuidas on Eesti soid eksponeeritud näitustel? - Eestimaa Looduse Fondi keskkonnateadlikkuse ekspert Piret Pungas-Kohv
16:40 „Rabadest Visit Estonia turismikommunikatsioonis“ - EASi ja KredExi ühendasutus, välismeedia juht Jana Kutšinskaja
17:05 „Kokkuvõte - mida võtta soopäevalt kaasa?“ - Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige, looduskaitse-ekspert Silvia Lotman ja kunstnik Piret Räni kokkuvõte pildis