Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi kriteeriumid

1. Geograafilised kriteeriumid

a. Farmerid peavad maad harima Läänemere valglal (KOGU EESTI asub sellel valglal!)

2. Majanduslikud kriteeriumid

a. Võistlusel saavad osaleda vaid professionaalsed talunikud, kes saavad oma sissetuleku põllumajandustootmisest (loomakasvatus, taimekasvatus)

b. Taotlevad talud võivad olla nii mahe- kui ka tavatootjad. Nii loomadega kui ka ilma loomadeta talud võivad osaleda.

3. Keskkonna kriteeriumid

a. Kandidaadid peavad olema ette võtnud konkreetsed meetmed toitainete heite vähendamiseks oma talus. Toitainete heide hõlmab nii leostumist vette kui ka sõnnikust ammooniumi emissiooni atmosfääri.

b. Kandidaadid ei tohi olla mingeid probleeme minimaalsete seaduslike keskkonnanõuete täitmisega ega mingeid keskkonnakaitselisi, loomakaitselisi, töökaitselisi või sarnaste seadustega seotud juriidilisi protsesse.

c. Ettevõetud meetmed toitainete heite vähendamiseks peaksid olema teatud määral innovatiivsed või isegi „erakordsed". Nende meetmete mõju eutrofeerumise vähendamisele peab olema võimalik näidata. See tähendab, et talunik:

  • võib olla leiutanud või testinud eeskujulikke meetmeid vähendamaks toitainete heidet ning on võimeline selle eeliseid demonstreerima;
  • võiks rakendada laialdaselt tavalisi hästi tõestatud meetmeid;
  • võib olla võimeline efekte mõõtma – või – olles sellel alal uuendaja, pole siiski võimeline efekti mõõtma, kuid näitab lubavat tehnikat.
  • võib ka eeltoodud kriteeriumitele mitte vastata, kuid on siiski edukas põllumajandusest tuleneva toitainete heite vähendaja.

4. Muud

Peamised auhinnakriteeriumid keskenduvad eutrofeerumise vähendamise meetmetele. Siiski lähevad arvesse ka teised olulised põllumajanduse keskkonnamõjuga seotud meetmed nagu näiteks

  • pestitsiidide kasutamise vähendamine;
  • bioloogilise mitmekesisuse kaitse meetmed;
  • kasvuhoonegaaside heite vähendamine;
  • hariduslik tegevus ning positiivse eeskuju loomine.