Läbi viidud uuringud

Praegu on koostamisel ulatuslik uuring looduskaitse sihtgruppide seas, mida viivad läbi Tartu Ülikooli teadlased ja ELFi eksperdid. Uuringu tulemused avalikustame 2018. aasta lõpus. 

Alusuuringu küsimustik
©2017-2018 Eestimaa Looduse Fond, projekt "NaturallyEst" (Piloting Natura 2000 communication in Estonia). Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.