Looduskaitseline kommunikatsioon

Ettepanekud looduskaitselise kommunikatsiooni parandamiseks.

Looduskaitse lahendused: rähnid 21.03.2019

Looduskaitse lahendused: rähnid
NaturallyEST projekti looduskaitsenõuandla poole on tulnud mitmeid pöördumisi seoses rähnidega, kes teevad liiga elumajale. 
Probleemile proovime leida loodussõbralikku ja töötava lahenduse:  paigutasime kevade alguses ühele majale, mida käivad rähnid kimbutamas, rähnipeletid. Need on rähnikujud, mis peaks teoorias päris rähnid eemale peletama. 
Kohtumine loodushariduse eestvedajatega
Märtsi alguses kohtus projekti meeskond Eesti riiklike loodushariduse esindajatega. Tutvustasime iga päev loodusinfo sisu- ja kvaliteediga tegelevatele inimestele NaturallyEST projekti. Projektijuht Silvia Lotman ELFist andis ülevaate senistest tegevustest ning tulevikuplaanidest. Maie Kiisel Tartu Ülikoolist tegi kokkuvõtte läbiviidud looduskaitse uuringutest

Tutvustame looduskaitse teemalisi uuringuid
Mida arvab suvitaja looduskaite piirangutest enda puhkepaigas?
Milliste looduskaitseliste probleemidega puutuvad kokku ettevõtjad?
Mida kirjutatakse looduskaitsest meedias?

Kui otsid vastuseid neile ja teistele looduskaitsega seotud küsimustele, siis soovitame tutvuda värskete uuringutega. Naturally-EST meeskonnal said valmis mitmed olulised uuringud, millega kaardistati Eesti inimeste meelsust looduskaitse küsimustest ning otsiti vastust küsimustele, mida arvatakse looduskaistest ja sellega kaasnevatest probleemidest Eestis.

Natura 2000 Eestis - koostöö riigiasutuste ja kodanikuühiskonna vahel
Projektijuhid Mari Kaisel ja Silvia Lotman avaldasid väljaandes ANLiegen Natur saksakeelse artikli Natura 2000 koostööst Eestis. 
©2017-2019 Eestimaa Looduse Fond, projekt "NaturallyEst" (Piloting Natura 2000 communication in Estonia). Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.