Statuut


VIKATIGA NIITMISE VÕISTLUSE STATUUT 2024

14.07.2024 Tartus Raadil


 1. Võistluse eesmärk on propageerida vikatiga niitmist kui keskkonda säästvat ning pärandkultuuri ja elurikkust toetavat rohumaade hooldamise viisi.

 2. Võistluse korraldajateks on SA Eestimaa Looduse Fond (ELF).

 3. Võistlejad võivad osaleda kas oma vikatiga või kasutada kohapeal ELFi vikateid.

 4. Võistlus toimub viies kategoorias: M - mehed, N - naised ja J - noored vanuses kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud), M70 - mehed vanuses 70+, N70 - naised vanuses 70+.

 5. Võistlus toimub kahes järgus - eelvoorud ja finaal.

 6. Eelvoorudes võisteldakse 1 minuti niitmises - võistlejatele on ette valmistatud 100 cm laiused ribad, mida niidetakse 1 minuti jooksul. Paremusjärjestus tekib korrektselt niidetud riba pikkuse alusel.

 7. Žürii jälgib võistlejaid ning võistlejale võib anda ühe hoiatuse lohaka niitmise puhul - lohakale niitmisele viitavad püsti jäävad taimed, vikatikaare ebaühtlane kõrgus jms.

 8. Järgmine hoiatus toob kaasa võistluselt väljalangemise.

 9. Eelvoorudest pääsevad finaali: M kategoorias 8, N kategoorias 7, M70 kategoorias 3 ja N70 kategoorias 3 võistlejat.

 10. Noored võistlevad ainult 1 minuti niitmises.

 11. Vastavalt eelvooru paremusjärjestuse nimekirjale, alustades nõrgematest tulemustest, valivad võistlejad endale finaaliplatsi. Esimesena valib platsi lühema minutiriba niitnud võistleja. Platsi valimise aeg on piiratud 2 minutiga.

 12. Finaal toimub: M kategoorias 10x10m platside niitmises, teistes kategooriates 7x7m platsi niitmises.

 13. Finaalis alustavad kõik võistlejad kindlaksmääratud nurkadest ning kohustuslik on niita vähemalt üks vastukaar.

 14. Vikati purunemisel on üks kord õigus see välja vahetada, kuid aja arvestamist vikati vahetamiseks ei peatata.

 15. Teritamisel ei ole lubatud kasutada abilist, ise võib oma vikatit võistlemise jooksul teritada nii palju kui soovi on.

 16. Paremusjärjestus tekib platsi puhtaks niitmise aja ning kvaliteedi punktide alusel.

 17. Aega mõõdetakse sekundi täpsusega.

 18. Iga kvalitatiivne eksimus annab 20 trahvisekundit.

 19. Kvalitatiivsed eksimused on:

  1. Vikatikaare ebaühtlus (kaare alguses või lõpus on rohi kõrgem kui keskel)

  2. Ebaühtlase kõrgusega rohi platsi ulatuses

  3. Püstijäävad rohukõrred või rohututid

  4. Oma alalt välja niitmine

 20. Kui finaalis võistlejate lõpptulemused on võrdsed, siis hinnatakse paremaks vähem trahvipunkte saanud võistleja.

 21. Kui ka trahvipunktide alusel on finalistid võrdsed, jääb žüriile õigus hinnata platsi üldilmet (sh ka vaalude sirgus ja ühtlus).