4B. Kas näed või kuuled linde?

Looduslikes rabades on rikkalik linnustik. Kuivendatud soodes on linde vähem, ent peale ala taastamist tuleb siia loodetavasti soolinde juurde. Anna teadlastele märku, milliseid linde näed või kuuled.

Kui oled juhtumisi loodusvaatluste rakenduse PlutoFGO kasutaja, siis võid teha vaatluse hoopis PlutoFGo rakenduse abil.

Email again:
Pane nime ette “linnuke”, kui märkad neist mõnda: