Anneta looduse heaks!

ELF on ellu kutsutud selleks, et kaitsta Eestile omaseid liike ja kooslusi, kes parasjagu just kõige enam abi vajavad. Tahame selles anda endast alati parima ning vabaühendusena loodame alati ka annetajate, kaasamõtlejate ja vabatahtlike toele. ELFi tegevust saad toetada kahel viisil:

 • Hakka ELFi püsiannetajaks!

 • Tee ühekordne annetuskink või annetus!

  Eestimaa Looduse Fondi arveldusarved: Swedbank: EE282200221005100292; SEB: EE691010102001506006

  PayPali konto: 

  Miks annetada ELFile? 

 • Meie tegevuse toetamisega saad kaasa aidata Eestile omaste liikide ja koosluste kaitsele ning säilitamisele. 
 • Oleme Eestis üks vanimaid keskkonnakaitse organisatsioone ja vabaühendusi ning meil on looduse kaitsel põhjalikud kogemused. Mõningatest meie varasematest ettevõtmistest saad ülevaate SIIT! 
 • ELFis töötavad looduskaitse eksperdid, kes tunnevad oma valdkonda ning oskavad annetusi kõige õigemasse tegevusse suunata.
 • Oma eesmärkide saavutamiseks teeme koostööd mitmete kohalike ning väljamaiste ekspertorganisatsioonidega, sh Maailma Looduse Fondiga (WWF).
 • ELF on sõltumatu organisatsioon ning annetused aitavad meil sõltumatust säilitada.
 • Oleme liitunud annetuste kogumise hea tavaga. Hea tava täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted on kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani. Annetuste kogumise hea tavaga saab tutvuda siin.

 Näiteid: Mida on siiani annetajate abiga ära tehtud? 

 • 2016. aastal korraldati must-toonekure heaks seitse talgut.
 • Abistatud on kümneid ja kümneid vigastatud metsloomi.
 • Annetajate toel on läbi viidud edukaid välitöid lendoravale uute elupaikade leidmiseks.
 • 2006. aastal aitas ohtrate annetajate tugi reageerida kiiresti Loode-Eesti rannikule jõudnud naftareostusele.
 • Noorte kaasamine Teeme Ära talgupäeval on saanud hoogu juurde.
 • Ekspertnõu ja abi on saanud mitmed majaomanikud, kelle hoones elavad nahkhiired.
 • Alates 2005. a on tunnustatud igal aastal noori looduskaitsjaid auhinna ja sinna juurde kuuluva stipendiumiga.
 • Korraldatud on mitu talgute suvekooli Nedremal. 
 • Organiseeriti keskkonnakaitsjate kliimabussi reis Pariisi kliimakonverentsile.