Läänemere-sõbraliku taluniku konkurss 2019


2019. aasta Läänemere-sõbralik põllumajandustootja on Saareõue OÜ Pärnumaalt

Sellel aastal on konkursi „Läänemere-sõbralik talunik“ võitja teravilja- ja loomakasvatusega tegelev Saareõue OÜ. Pärnumaal tegutsevale pereettevõttele tõid võidu läbimõeldud mahetootmine ja sõnnikukäitlemisse tehtud investeeringud, mis vähendavad merre ja teistesse veekogudesse jõudvate liigsete toitainete hulka. 

Saareõue eestvedajad on Ivar Baumann ja Maarja Maksimov, kes tegelevad tõuloomade ja teraviljakasvatusega. „Sellise konkursi võit on ikka tore tunnustus ja annab märku, et teeme õiget asja. Saame hoogu juurde, et edaspidi veel paremini teha,“ ütles Ivar Baumann võitu kommenteerides. „Soovitame ka teistel enda talu ja tootmine läbi mõelda nii, et see oleks praktiline ja keskkonnasõbralik. Algab see juba taluniku enda kodust. Väiksed sammud, mis viivad eesmärgini: prügikäitlus, tehtavad investeeringud, sõnnikumajandus, loomade ja mulla tervis ja nii edasi,“ ütles Baumann.

Viimane suurem investeering: kaetud sõnnikuhoidla, mis aitab toitainete veekeskkonda lekkimise vastu
Läänemeri on tugevalt eutrofeerunud ning seda saab suvel tunda näiteks rahvakeeli veeõitsenguteks nimetatud vetikate vohamisega. „Veekeskkond on ületoidetud. Selle üks põhjusi on vette lekkivad liigsed toitained nagu fosfor ja lämmastik, mis jõuavad sinna ka põllumajandusest,“ kirjeldas probleemi ELFi mereprogrammi juht ja žürii liige Aleksei Lotman. „Saareõue on teinud väga õiged sammud keskkonnasõbralikuma majandamise suunas. Talu sõnnikukäitlus ja maaharimine on eeskujuks teistelegi,“ ütles Lotman.

Vähese veevahetusega Läänemeri on väga tundlik reostuse ja ületoitmise suhtes ning selle valgala ehk ala, kust meri saab oma vee, on suur. Terve Eesti on Läänemere valgalal. Liigsed toitained kimbutavad ka siseveekogusid. Veekeskkonda jõudvate toitainete hulka on vaja vähendada nii Läänemere kui ka teiste veekogude olukorra parandamiseks.

Eestimaa Looduse Fond koostöös Maailma Looduse Fondi ja teiste partneritega annavad põllumajandustootjatele välja auhinda „Läänemere-sõbralik talunik“ (Baltic Farmer of the Year), et tunnustada keskkonnasõbralikke talunikke nende panuse eest. Rahvusvaheline konkurss aitab Läänemere regioonis levitada häid põlluharimisviise, mis aitavad veekogude seisukorda parandada ning tulevad kasuks ümbritsevale keskkonnale.

Saareõue OÜ esindab Eestit rahvusvahelisel konkursil, kus rahvusvaheline ekspertžürii valib kõikide Läänemere valgalal asuvate riikide esindajate vahel üldvõitja. Võitja kuulutatakse välja 25. septembril Poolas kestliku põllumajanduse konverentsil GRASS 2019.

Eestisisese võitja välja selgitamiseks külastas žűrii kandideerivaid talusid käesoleval suvel. Žüriisse kuulusid Aleksei Lotman (ELF), Silja Kana (ELF), Leho Verk (Maaelu Edendamise SA), Lii Sammler (Maaleht), Aveliina Helm (Pärandkoosluste Ühing ja Tartu Ülikool).


Konkursil osalemine
Läänemere-sõbraliku taluniku konkursile saab kandidaate esitada või ise kandideerida igal aastal, kui konkurss välja kuulutatakse. Kandidaadiks sobivad Eesti põllumajandustootjad/talunikud, kes on võtnud kasutusele häid ja uuenduslikke praktikaid selleks, et vähendada taimetoitainete veekogudesse, sh Läänemerre kandumist. 

Konkursile võivad kandideerida nii suured kui väikesed, nii mahe- kui ka tavatootmisega tegelevad põllumajandustootjad, nii taime- kui loomakasvatajad üle kogu Eesti. Samuti võivad oma kandidaate esitada põllumajandustootjate/talunike esindusorganisatsioonid, teised talunikud, konsulendid, riigiasutused jt. Oluline on, et kandidaat rakendaks oma tegevuses ühte või mitut meetodit toitainete, sh fosfori ja lämmastiku äravoolu vähendamiseks, näiteks maheviljelust, õigete meetoditega silo ja väetise hoiustamist, tehismärgalade rajamist, uuemaid tehnoloogiaid nagu täppisviljelus vmt. Samuti võetakse arvesse muid keskkonnasõbralikke meetmeid, näiteks poollooduslike koosluste hooldamine.

Tutvu konkursi kriteeriumitega SIIN!

Kandideerimisvormi leiad siit!

2019. aasta Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi ajakava

  •  30. mai 2019 - kandidaatide esitamise tähtaeg. Siit leiad kandideerimisvormi, peale täitmist saada see digitaalselt aadressil elf@elfond.ee või tavapostiga (SA Eestimaa Looduse Fond, Lai 29, Tartu).
  • August 2019 - Eesti kohaliku vooru võitja väljakuulutamine.
  • 25. september 2019 - rahvusvahelise vooru võitja valimine ja väljakuulutamine Poolas kestliku põllumajanduse konverentsil GRASS 2019

Võitja valimine ja auhinnad

Kohaliku võitja valib kohalikest ekspertidest žürii, kes eelnevalt talusid külastab. Rahvuseline žürii (kus on esindajad WWF-ist, BFFE-st, HELCOM-ist ja mujalt) hindab aga avalduste alusel kohalike voorude võitjaid ning otsustab regiooni võistluse võitja.

Rahvusvahelisele võitjale antakse rahaline auhind, 10 000 €. Iga siseriikliku võistluse võitjad (rahvusvahelise auhinna kandidaadid) saavad vastava sertifikaadi, kinnimakstud reisi konverentsile ja rahalise auhinna 1000 €.

Nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi võitjaid tutvustatakse nii Eesti kui ka teiste Läänemere riikide meedias ning avalikkuses, tuues seeläbi kandidaatidele laialdast positiivset tähelepanu.

Konkursi taust

Alates aastast 2007 on WWFi Läänemere Ökoregiooni Programm töötanud intensiivselt eutrofeerumise teemal, pöörates erilist tähelepanu põllumajanduse mõjule Läänemeres. Hoolimata sellest, et oleme esile toonud praeguse süsteemi (näiteks EL Ühise Põllumajanduspoliitika) puudused, mitte aga põllumajandust iseeneses, on talunikud saanud negatiivse tähelepanu osaliseks ning neid on tihtilugu portreteeritud "pahade poistena".

Põllumajandustootjate toetamiseks ning heade eeskujude väljatoomiseks otsustasid WWF ja tema partnerorganisatsioonid hakata alates 2009. aastast välja andma Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja auhinda (kuni 2013. aastani kandis konkurss nime Läänemere Aasta Talunik), kus osalevad kõik üheksa Läänemere riiki.

Läänemere-sõbralikud talunikud Eestis

Eestit on rahvusvahelisel  konkursil esindanud perekond Tobreluts Põlvamaalt, Marjasoo talu Tartumaalt, Viraito OÜ Jõgevamaalt, Saidafarm Harjumaalt, Mätiku talu Pärnumaalt, Konju mõisa mahetalu Ida-Virumaalt ning Pajumäe talu Viljandimaalt. 2013. aastal valiti Eestit esindanud Juhan Särgava (OÜ Saidafarm) rahvusvahelise konkursi võitjaks. Vaata ka 2013. aasta konkursil osalenuid tutvustavat trükist!

  

2018. a Eesti konkursi võitja on Viljar Veidenberg Pajumäe talust.

Viljar Veidenberg Pajumäe talus


Eelmise aasta Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi võitis Eestis Pajumäe talu peremees Viljar Veidenberg Viljandimaalt. Konkursi võidu tõi pidevalt keskkonnasäästule mõtlev lähenemine, eeskujulikult läbi mõeldud toitaineringlus ning innovaatiline ressursikasutus vastavatud uues meiereis. Edasi läheb konkurss rahvusvahelisel tasemel ning oktoobris esindas Pajumäe talu Eestit rahvusvahelise žürii ees.  


Loe lähemalt uudist Pajumäe talu võidust.

Rahvusvaheline konkursi koduleht on SIIN.