Projektist Waterlands Eestis ja Euroopas

2021. aasta lõpus startis Eestis ja 13 teises Euroopa riigis suurejooneline projekt WaterLANDS, mille raames plaanitakse mitmel pool Euroopas taastada kokku 10 500 hektarit kahjustatud märgalasid. Soovime luua head taastamispraktikad, mida saab tulevikus kasutada teiste märgalade taastamisel. Teeme tihedat koostööd kohalike inimeste, ettevõtete, vallavalitsuste ja teiste huvigruppidega, et märgalade taastamine looks lisaks paranenud looduskeskkonnale ka sotsiaalset ja majanduslikku tuge kogukondadele.

Eestis tervendatakse sooalasid Pärnumaal 3500 hektaril. Parandada plaanitakse Kikepera kaitseala kuivendatud metsade olukorda ja Kõrsa raba seisundit, samuti puhuda taas elu sisse Lavassaare ammendunud turbaväljakutele.

Lavassaare ammendunud ja elutu turbaväli, mida Waterlandsi raames taastama asutakse.

Tulemused, milleni soovime jõuda:
  • näitame, et suuremahuline märgalade taastamine erinevates piirkondades on võimalik ja taastamistöödega seotud väljakutsed on ületatavad;
  • erinevad huvigrupid teevad koostööd ja panustavad märgalade taastamisse;
  • taastamisaladel oleme loonud tingimused süsiniku paremaks sidumiseks;
  • taastamistöödel oleme võimalikult palju arvestanud kohalike elanike soovide ja tegevustega;
  • oleme loonud lahendused, kus märgalade taastamisest tõuseb kohalikele elanikele ka majanduslikku tulu.

Projekt WaterLANDS kestab viis aastat (2021-2026), selles osaleb 32 partnerit 14 Euroopa riigist ning seda juhib Dublini Ülikooli Kolledž (UCD) Iirimaal. Eestist lööb kaasa neli partnerit: Tartu Ülikool, Eestimaa Looduse Fond, Riigimetsa Majandamise Keskus ja AS Tootsi Turvas. Projekti kogueelarve on 23 miljonit eurot, millest Eesti soode taastamiseks on 5,2 miljonit. 

Projekti faktilehe leiad SIIT!
Vaata ka projekti rahvusvahelist veebilehte: www.waterlands.eu

UUDISED

WaterLANDS sai aastaseks - väike tagasivaade 07.12.2022

Kui lapsed hakkavad üheaastaselt üldiselt käima, siis võib öelda, et sama tunne on ka WaterLANDSi projekti mees-naiskonnal. Hoog on liikumisel täitsa sees, kuid erinevalt väikestest kahejalgsetest, kes sageli liiguvad kõikjale, kus huvitav tundub, püüame enne edasiminekut hoopis võimalikult paljudega nõu pidada ja taastamiseks vajalikku teadmist koguda.
Kutse kunstiresidentuuri: võimalus panustada märgalade taastamisse
Algatuse WaterLANDS käigus puhutakse taas elu sisse mitmetele kahjustatud märgaladele, näiteks soodele ja märgadele metsadele. Märgalad on väärtuslikud maastikud, sest nad säilitavad ja puhastavad vett, seovad atmosfäärist süsinikku, leevendavad üleujutusi ja tormide mõju rannikul, on koduks mitmesugustele liikidele ning pakuvad inimestele võimalusi veeta vaba aega ja teenida eri viisidel tulu. Märgalade hoidmine ja taastamine aitab neid hüvesid säilitada. Soovime, et kunst oleks märgalade taastamisega kaasneva maastikulise, sotsiaalse ning kultuurilise muutuse osa ja peegeldaja.  
Kutse: Märgalade taastamise kunstiresidentuuri tutvustus 14.12.22
14. detsembril kl 15.00–16.30 toimub rahvusvahelise algatuse WaterLANDS kunstiresidentuuri tutvustav veebiseminar. Residentuuri fookuses on märgalad ja nende taastamine.

Kutse: Kikepera loodusretk 30.09
Ootame kohalikke inimesi ja teisi huvilisi 30. septembril retkele Kikepera looduskaitsealale! Kondame metsas ja soos koos loodusväärtuste eksperdi ja ornitoloogi Indrek Tammekännuga ning uurime, milliseid loodusväärtusi ja haruldusi siinkandis leidub. Näiteks elab alal 32 liiki kaitsealuseid linde, sh metsised, kaljukotkad, must-toonekured ja kanakullid.
Projekti WaterLANDS (nr 101036484) rahastab Euroopa Liidu Horizon 2020 uuringute ja innovatsiooni programm. Esitatud teave kajastab autorite vaateid ja Euroopa Komisjon selle eest ei vastuta. Uuri lähemalt www.waterlands.eu!