Seminar "Märgalaviljeluse väljavaated Eestis" ettekanded
26.04.2019

Maamessi raames toimunud seminari eesmärgiks oli anda ülevaade kliimanutika põllumajanduse ehk märgalaviljeluse kasutusvõimalustest ja väljakutsetest Eestis ning Euroopas.


Ettekanded

11:15 Märgalaviljeluse kogemused ja võimalused Eestis ja Euroopas. Jüri-Ott Salm, Eestimaa Looduse Fond

11:45 Märgalaviljeluseks sobivad kultuurid põllumajanduses. Katrin Heinsoo, EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

12:15 Poollooduslike koosluste majandamise väljakutsed - eelkõige luha- ja sooniitude näitel. Silvia Lotman, Eestimaa Looduse Fond

Seminari korraldas SA Eestimaa Looduse Fond projekti Märgalaviljelus Baltimaades raames. Projekti toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI).


Rohkem infot:
Jüri-Ott Salm
Märgalade programmi juht
Eestimaa Looduse Fond
E-post: jott@elfond.ee
Tel: 52 959 33