Toiduprojekt Eat4Change ja Lihafoor 

  • Algus: 2020
  • Lõpp: 2024
  • Eesmärk: Koostada Eesti oludele vastav liha keskkonnamõju kokkuvõttev leht ehk lihafoor, millelt on leitavad soovitused keskkonnateadlikuma valiku tegemiseks.  Lisaks  suurendada noorte (vanuses 15-35) teadlikkust toiduga seotud keskkonnamõjudest ja näidatakse võimalusi olla aktiivne kodanik ja teadlik tarbija. Oluline on muuhulgas näidata kuidas meie tarbimise keskkonnamõju puudutab riike väljaspool Euroopat.

Toiduprojekt  

„Eat4Change - Mobilising youth for sustainable diets“

Projekti „Eat4Change“  eesmärk on jagada infot toidutootmise keskkonnamõjude kohta.

Eesmärk:

Suurendada noorte (vanuses 15-35) teadlikkust toiduga seotud keskkonnamõjudest ja näidatakse võimalusi olla aktiivne kodanik ja teadlik tarbija. Oluline on muuhulgas näidata kuidas meie tarbimise keskkonnamõju puudutab riike väljaspool Euroopat. 

Lihafafoori luues kaardistatakse ja hinnatakse Eesti turul leiduvate lihatüüpide keskkonnamõju.

Projekti käigus kaardistatakse kohalikule tarbijale kättesaadavad lihatüübid ja hinnatakse nende keskkonnamõju.  Lõpptulemus on abiks tarbijatele, kaubanduskettidele ja restoranidele, kes soovivad teha kaalutletud valikut liha ostmisel.  Lihafoori koostamisel on oluline koostöö kohalike tootjatega, kuna see võiks soodustada ka säästlikumatele tootmispraktikatele üleminekut.

Lihafoori arendatakse koostöös kohalike eskpertide ja Maailma Looduse Fondi (WWF) rahvusvahelise töörühmaga. 


Eestimaa Looduse Fond planeerib projekti käigus teadlikkust suurendavaid kampaaniaid, praktilisi tegevusi noortele koos kokkamisvõistluste ja toidu degusteerimisega. Vabatahtlikud noored saavad võimaluse osaleda rahvusvahelistel koolitustel poliitikate kujundamises kaasa rääkimise ja aktiivse kodaniku rolli teemadel. Rahvusvahelises töörühmas valmib noortele mõeldud veebiplatvorm.Projekti partnerid: AIESEC Austria, Maailma Looduse Fondi (WWF) organisatsioonid Soomes, Rootsis, Austrias, UK-s, Prantsusmaal, Belgias, Brasiilias ja Kreekas, Maailma Looduse Fondi poliitika osakond Belgias (WWF EPO), Argentiina Looduse Fond (Fundación Vida Silvestre Argentina), Portugali Looduse Fond (Associação Natureza Portugal) ja Eestimaa Looduse Fond.

Kontakt: Silja Kana, silja.kana@elfond.ee 

Projekti kaasrahastab Euroopa Komisjoni DEAR programm. 

Fotod: Kristiin Kõosalu ja Arne Ader.