Liha teejuht II etapp

  • Algus: 2018
  • Lõpp: 2020
  • Eesmärk: Koostada Eesti oludele vastav liha keskkonnamõju kokkuvõttev leht, millelt on leitavad soovitused keskkonnateadlikuma valiku tegemiseks.

Projekti käigus kaardistatakse kohalikule tarbijale kättesaadavad lihatüübid ja hinnatakse nende keskkonnamõju. Liha teejuhi lõpptulemus on abiks tarbijatele, kaubanduskettidele ja restoranidele, kes soovivad teha kaalutletud valikut liha ostmisel.  Liha teejuhi koostamisel on oluline koostöö kohalike tootjatega, kuna teejuht võiks soodustada ka säästlikumatele tootmispraktikatele üleminekut.

Liha teejuhti arendatakse koostöös Maailma Looduse Fondi (WWF) rahvusvahelise töörühmaga.

Projekti rahastavad WWF ja Eestimaa Looduse Fond.