Väljaanded teistel teemadel: loodusharidus, säästev areng, vabatahtlik tegevus

2016

Veekaitsemeetmed põllumajanduses. Käsiraamat tootjale.

2015

Konnatalgud „Konnad teel(t)“:

Liiklusohutus konnatalgutel
Infovoldik (eesti keeles)
Infovoldik (vene keeles)
Kuldvillak kahepaiksetest

Rein Kuresoo raamat "Muutuv Eesti loodus"

2014

ELFi jäljed Eesti looduses ja ühiskonnas 2010-2014

Lihaveisekasvatus pärandkooslustel

Praktilised juhised konnatalgute korraldajale

2013

Lihaveisekasvatus Eestis 2013. Perspektiivid ja väljakutsed

Poollooduslike koosluste tegevuskava 2014-2020 ja loopealsete taastamise projekt


Hajukoormuse piiramine:

Põllumees puhastab vett:  Taimetoitainete bilanss
Põllumees puhastab vett:  Fosfori indeks
Põllumees puhastab vett:  Seadedrenaaž
Põllumees puhastab vett:  Puhvervöönd
Põllumees puhastab vett:  Tehismärgalad
Porijõe valgla uuringu lühikirjeldus

2012

Tehismärgalad: et põllumees puhastaks vett

Uuring Looduskaitses vabatahtlikuna osalemine ja selle loodushariduslik mõju

Veeseaduse muudatused. Sõnniku käitlemine.
Seleen keskkonnas
Rohumaade hooldamise võimalused maaelu arengukavas


Snowbal:

Poollooduslikke kooslusi hooldavate talunike uuringu kokkuvõte
Mis on eutrofeerumine ja miks see kahjulik on?
Mis on rannaniidud ja kellel neid tarvis on?
Miks on tarvis taastada võsastunud rohumaasid?
Milleks on tarvis rajada settetiike?
Metsaservad kui elupaik
Geotekstiili kasutamine loomade välialal
Sõnnikukäitlemisest
Varjualused lihaveistele

2011

DemoFarm:

Niidud
Ökosüsteemide teenused põllumajanduses
Et Maa elaks - soovitusi keskkonnasõbralikuks põllumajanduseks
Mahe- ja tavatootmise võrdlus Eestis ja Lätis
Maalt, tervitustega - postkaardid 10 Eesti ja 10 Läti talu kohta
Sitasitikas Sass - põline põllumees (digiraamat ja pdf)
Sitasitikas Sass ja kirpvähike Kirbu otsirännakutel (digiraamat ja pdf)
Digiraamatute allalaadimiseks e-lugerisse vajuta siia.

Põldlõokesele suunatud põllumajanduslikud meetmed:

Meetme „Külvamata alad“ eksperiment Sürgavere põllumajandusühistus
Teoreetiline analüüs põllulindudele suunatud meetme „Hõrendatud külv“ kohta


Maaelu arengukava 2014-2021 looduskaitse meetmete pilootprojekt:

Puude grupid põllumajandusmaastikus

2010

Milleks energiaühistud?

2007

Taastuvenergia käsiraamat

2006

Neid linde me tunneme

Geneetiliselt muundatud põllukultuurid ja nendega seotud riskid

2005

Varinimestik