Vabatahtlike kaasamise võimekuse kasvatamine reostustõrjes

  • Algus: 2018
  • Lõpp: 2019
  • Eesmärk:
    Parandada vabatahtlike kaasamise võimekust reostustõrjes. Projekti tulemusena paraneb üldine võimekus ranniku reostustõrjes ning eluslooduse päästes.

Praegune merereostustõrje olukord 

Eesti on ainsa Läänemere-äärse riigina kinnitanud eluslooduse pääste plaani. Kuigi õnneks suuremaid reostust põhjustavaid õnnestusi viimasel ajal Läänemerel olnud pole, on laevaliiklus merel väga tihe ning reostusoht endiselt väga suur.  Plaani üks oluline osa on vabatahtlike kiire mobiliseerimine ja tõhus koordineerimine õnnetuse korral. ELFi hallata on nii kitsam ring naftavabatahtlikke kui ka laiem ring inimesi, kes on huvitatud keskkonnateemalisest vabatahtlikkusest. Hetkel on vabatahtlike mobiliseerimise ja koordineerimise võimekust raske hinnata ning vajadus selle parandamiseks pakiline.

Teine oluline osa plaani heast rakendumisest on hea koostöö asjaosaliste ametkondade vahel. ELFil on olemas koostöölepingud Keskkonnaameti ja Päästeametiga, kuid regulaarset infovahetust nende raames hetkel ei toimu.

Planeeritud tegevused

Planeeritud tegevused on suunatud vabatahtlike ettevalmistuse ja ametkondliku suhtluse ning vastutusala jagamise parandamiseks. Selleks me:
  • parandame vabatahtlike grupijuhtide ettevalmistust,
  • edendame koostööd partneritega,
  • korrastame ELFi-siseseseid juhtnööre ja teavitussüsteeme,
  • teavitame keskkonnakaitselisest vabatahtlikkusest huvitujaid reostustõrje vabatahtlikkuse võimalustest.
Projekti tulemusena paraneb üldine võimekus toime tulla merereostuse tagajärgedega.

Projekti tulemused

Projekti käigus töötati välja koolitus vabatahtlikele grupijuhtidele, kes oleksid võimelised õnnetuse korral kohale tulnud vabatahtlikke suunama ning koordineerima, koolituse on praeguseks läbinud 18 grupijuhti, neile kujundati ka temaatiline ning õnnetuskohal selgesti eristatav jope. 

Vabatahtlikud osalesid Päästeameti korraldatud õppustel, kus tutvuti vajaliku varustusega ja harjutati üheskoos päästjatega läbi vajalikud sammud, mida õnnetuse korral tegema peab.

Valmis ajakohastatud teabeahel, mille järgi toimida õnnetuse korral - kes on võtmeisikud, kes millegi eest vastutab,  mis järjekorras tuleb tegutseda ja kuidas vabatahtlikke kaasata.

Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.