Tiigilendlase elupaikade parandamine Eestis

  • Algus: 2017
  • Lõpp: 2021
  • Eesmärk: Tiigilendlase kaitse tõhustamine ning talvitavate nahkhiirte häirimise vähendamine. 
Tiigilendlane ning kõik teised Eestist talvitavad nahkhiireliigid on looduskaitse all, nende arvukus Eestis sõltub paljuski inimestest. Projekti  EstBatLIFE ehk "Tiigilendlase elupaikade parandamine Eestis"  käigus tegeletakse tiigilendlaste seire ja uuringutega, parandatakse tiigilendlaste talvitustingimusi, tehakse nahkhiirtealast teavitustööd ning kaasatakse aktiivselt inimesi nahkhiire kaitsetegevustesse.

Projekti juhtpartner on Eestimaa Looduse Fond http://elfond.ee
Projekti partneriks on Eesti loodusmuuseum http://www.loodusmuuseum.ee

Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. 

Uuri lähemalt ELFi nahkhiirte lehelt.