Kliimamuutuste mõju teadvustamine toidutootmise väljakutsete kaudu

  • Algus: 2020
  • Lõpp: 2021
  • Eesmärk: Inimeste teadlikkuse tõstmine kliima, põllumajanduse ja igapäeva toidulaua seostest

Miks on tarvis rääkida kliima ja toidu seostest?

Peame oluliseks, et Eesti inimeste teadvusesse jõuaks, et kliimamuutused mõjutavad nende elu juba täna ning veelgi enam tulevikus. Toit meie laual on teema, millega kõik kokku puutuvad, sestap saab selle abil kliimamuutuse mõju selgitada ning suunata inimesi kliimasõbralikumaid valikuid tegema.

Projekti käigus valmivad erinevad video- ja tekstimaterjalid, milles on fookuses kliimamuutuste mõju Eesti talunikele aga ka laiemalt toidutootmisele Eestis ja maailmas. Samuti juhime tähelepanu sellele, kuidas mõjutavad kliimamuutused meie toidulauda.

Projekti jooksul:Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.