ELFi strateegia väljakujundamine

  • Algus: 2017
  • Lõpp: 2018
  • Eesmärk: ELFi visiooni ja strateegiliste põhimõtete sõnastamine

Miks on tarvis kujundada välja ELFi strateegia?

ELFi tegevused on selgelt struktureeritud (fookusteemadeks on mets, meri, märgalad jm) ja üha enam püüame neid mõjukeskselt planeerida, ent sõnastatud ei ole üldisi toimimispõhimõtteid. Põhimõtete läbiarutamine ja paikapanek strateegiadokumendis võimaldab hoida fookust ning tulevikus tegevusi hoolikamalt valides hoida ressurssi olulisemate ja mõjusamate tegevuste jaoks. Projekti tulemusena on plaanis viia sisse harjumuspärane ja regulaarne strateegilise planeerimise protsess.

Peamised tegevused

Strateegia väljakujundamiseks on kavas korraldada kokku kolm ELFi sisest arutelu ning sõnastada arutelude tulemused lihtsa strateegiadokumendina, mis avaldatakse ka ELFi kodulehel.

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti eelarve on 12 800,06 EUR, millest KÜSKi toetus on 11997,26 EUR.