ELFi püsiannetuste kogumise väljaarendamine

  • Algus: 2018
  • Lõpp: 2019
  • Eesmärk: ELFi toimiva püsiannetuste kogumise süsteemi väljaarendamine

Miks on ELFil vaja püsiannetusi?

ELF tegutseb suuresti projektipõhise organisatsioonina ning tegevused on peaasjalikult rahastatud fondide toetustest. Projektipõhine rahastus ei võimalda aga katta selliste tegevuste kulusid, mis on küll olulised, ent mida fondid ei ole valmis vajalikul hetkel rahastama. Näiteks on ELFi metsateemalist diskussiooni veetud viimastel aastatel pea olematutest vahenditest. Samuti on projektipõhise rahastusega keeruline ekspertidel täita nö valvekoera rolli - jälgida oluliste otsuste tegemist, osaleda õigusloomes ja arengukavade koostamises. 

Peamised tegevused

Plaanime vaadata üle ELFi senise annetuste kogumise praktika, arendada edasi püsiannetuste kogumiseks vajalikke tehnilisi lahendusi ning siduda annetuste kogumise sõnumid ja tegevused ELFi igapäevase kommunikatsiooniga. Annetuste ja toetuste kogumiseks võetakse tööle osaajaga annetuste koordinaator ning luuakse vabatahtlike annetuste kogujate võrgustik.

Tulemused

Projekti lõpuks on ELFi püsiannetajate arv kasvanud 68 inimeselt 150 inimeseni (2019. aasta oktoobri lõpu seisuga). Saavutasime selle tulemuse järjepideva tööga, mis võimaldas meil luua annetuste jälgimise süsteemi, püsiannetuste kogumiseks vajalikud sõnumid, ühise arusaama organisatsiooni sees ning läbi viia neli püsiannetuskampaaniat.


Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti eelarve on 21 871,47 EUR, millest KÜSKi toetus on 14 997,47 EUR.