TEDx Loodusele

  • Algus: 2011
  • Lõpp: 2011
  • Eesmärk: Otsida väljavaateid nii tulevaste inimpõlvede kui teiste liikide heaolu tagamiseks

Eestimaa Looduse Fond korraldas 20. juubeli puhul sünnipäevakonverentsi TEDxLoodusele. Vaata konverentsil peetud ettekandeid!