Näitus "Välja surnud ja ohustatud liigid Eestis"

  • Algus: 2011
  • Lõpp: 2011
  • Eesmärk: Selgitada inimestele looduskaitse vajalikkust 

Näitusest lähemalt

Näitus tutvustab Eestis väga ohustatud ja juba välja surnud liike. Näituse koostamisel on seatud eesmärgiks võimalikult lihtsas keeles ja arusaadavalt selgitada inimestele looduskaitse vajalikkust. Kuigi tihti arvatakse, et Eestis on loodus säilinud puutumatuna, on meilgi hulgaliselt näiteid, kus inimtegevus on otseselt mõne liigi väljasuremiseni viinud. Näituse pildid joonistas ja tekstid koostas Rein Kuresoo.

Näituse valmimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.