Merereostustõrje käsiraamat on mõeldud üldise informatsiooni allikaks ja juhiseks ELFi naftatõrjemeeskondadele. Käsiraamatus esitatakse nafta omadusi, identifitseerimist ja mõju, naftaga reostunud randade puhastamise võimalusi ning naftaga määrdunud loomastiku puhastamise ja hooldamisega kaasnevat.

Soovime, et käsiraamat annaks põhiteadmised nendest toimingutest, käitumisest ja raskustest, mis naftaga reostunud randade puhastamisel ning naftaga määrdunud loomastiku eest hoolitsemisel ette tulevad. Käsiraamat toetab ELFi poolt läbiviidavaid vabatahtlike naftatõrjemeeskondade koolitusi. Käsiraamat ei anna lõplikku ettevalmistust eelpoolloetletud tegevusteks, see saavutatakse vaid pideva harjutamise ja mitmete kogemuste kaudu. 


Kui naftakatastroof juhtub, on juba hilja hakata mõtlema välja strateegiat naftast kahjustatud eluslooduse päästmiseks. „Reostunud eluslooduse pääste käsiraamat“ pakub alusteadmist nii vabatahtlikele kui ka võimuesindajatele, kuidas eluslooduse rehabilitatsiooni läbi viia. Samuti on eesmärgiks saavutada eluslooduse päästel ühtse metoodika kasutamine Läänemerel.


Alla laadimiseks: 
Merereostustõrje käsiraamat.pdf

Reostunud eluslooduse pääste käsiraamat.pdf