Projekti raames toimunud üritused Natura 2000 aladelOKTOOBER 2021NOORED TANTSIJAD UURISID ELVA LOODUSALAL SAMBLIKKE 
Sügiseses laanes metsasamblike uurimine pakub erilise elamuse. Selle kogemuse said Tartu Tähtvere Tantsukeskuse noored, kes matkasid oma mõnusa seltskonnaga Elva loodusalal.
Lihhenoloog Polina Degtjarenkoga juhendamisel avastasid nad palju huvitavat samblike – nende nutikalt bakterite või mikrovetikatega koos elavate seente kohta, keda ekslikult sageli hoopis taimedeks peetakse.RETKEPÄEV ORAJÕEL

Kas ja kuidas saab kogukond enda elukoha lähedast looduskeskkonda hoida? Nendele küsimuste üle mõtlesime Orajõe kanuuretkel, kus arutleti jõe taastamise üle ning tutvuti jõe elustikuga. Retkel osalenutest olid enamik kohalikud elanikud, kellele on olulised nii jõe hea seisund, kui ka Põlva linnale sümboolne ja harjumuspärane paisjärv. Muhevaim on kokku pannud muheda lühivideo retkepäevast Orajõel.


Täname südamest korraldamise toetamise eest Muhevaim, Matkajuht Osaühing. Lisaks kraaps ka Johannese Kool ja Lasteaed Rosmale kuna olid valmis enda ruume andma, mida ilusa ilma tõttu polnud vajagi. Soe tänu läheb ka loodushariduslike eesmärkide nimel enda muusika kasutamise lubamise eest Erki Pärnojale.

Kanuuretk toimus vabaühenduse River Collective ülemaailmse kodanikuteaduse ürituse The Home River Bioblitz 2021 raames, mille peamine eesmärk oli tutvustada kogukondadele nende kodujõgede väärtusi. Õla pani alla ka NaturallyEST projekt, mis toetab kogukonna loodusüritusi.


MAI 2021

LAHEMAA GIIDIDE KOOLITUS
Käesoleva aasta kevadel toimus Lahemaa 50. sünnipäeva auks kohalike giidide koolitus ja atesteerimine. Osa võttis 27 Lahemaa giidi ja turismiasjalist, kes läbisid kuus koolitusmoodulit, praktika ja eksamid. Koolituse sisuks oli Lahemaa rahvuspargi väärtused, piirangud, looduse vahendus ja giidinduse nüansid.

8. mail 2021 toimus seminaripäev Palmses, kus õpiti tutvustama Lahemaa rahvuspargi kui Natura2000 ala väärtusi. 

Asta Tuusti Eesti Loodusmuuseumist juhendas, kuidas Lahemaa loodusväärtusi vahendada. Enri Uusna Keskkonnaametist viis läbi keskkonnaharidusliku õpperetke. Kogenud Lahemaa giidid Anne Kurepalu ja Saima Gordejeva rääkisid, milliseid Lahemaa väärtusi ja kuidas eri maade külastajatele tutvustada. 

Pilte üritusest näeb veel Visit Lahemaa Facebookis.

Lahemaa rahvuspargis tutvustati Natura 2000 väärtusi loodusgiididele Foto: Katrin Linno

23. mail said Lahemaa giidid atesteeritud ja on valmis giidina töötama, et oma kodukohta külastajatele tutvustada. 

Koolituse korraldajaks oli Lahemaa Turismühing koos partneritega Keskkonnaametist, RMK-st, Eesti Maaülikoolist, Eesti Loodusturismi Ühingust, Tallinna Giidide Ühingust, Eesti Maaturismi Ühingust, Eesti Loodusmuuseumist, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest ja Eesti Giidide Liidust.  VEEBRUAR 2021


7.veebruaril 2021
KÄISID KOHALIKUD MATKAMAS PUHATU SOOS ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS

Kohalikud inimesed Puhatu matkal

7.veebruaril 2021

KÄISID KOHALIKUD TUTVUMAS LAHEMAA MÄRGALADEGA

Kohalik Lahemaa retk märgaladele

6.veebruaril 2021

TOIMUS KOHALIKELE SUUNATUD JALGSIMATK LÄÄNE-VIRUMAAL PEETLA RABA KANDIS

Jalgsimatk Peetla rabas

6.veebruaril 2021

TOIMUS KOHALIKELE RINGSÕIT JA JALGSIMATK VÄINAMERE HOIUALAL PUHTU- LAELATU PIIRKONNAS

jalgsimatk Väinamere hoiualal Puhtu-Laelatu piirkonnas

3.veebruaril 2021
KÕPU KÜLARAHVAS KÄIS KELKUDEGA TUTVUMAS ÖÖRDI RABAGA
Kelkudega Öördi rabas

2.veebruaril 2021
TOIMUS KOHALIKELE RÄÄTSAMATK MEELVA RABASSE PÕLVAMAAL
Meelva raba matk Põlvamaal

2.veebruaril 2021
TOIMUS KOHALIKE RETK LUITEMAA HOIUALAL HÄÄDEMEESTE RANNAS
Kohalik loodusretk Häädemeeste rannas


JAANUAR 2021

31.jaanuaril 2021
TOIMUS KOHALIKELE SUUNATUD RÄÄTSAMATK AGUSALU SOHU
Räätsamatk Agusalu soos

31.jaanuaril 2021
TOIMUS KOHALIKELE SUUNATUD SUUSAMATK MURAKA RABASSE 
Suusamatk Muraka rabasse

31.jaanuaril 2021
TOIMUS KOHALIKELE SUUNATUD JALGSIMATK SIRTSI SOHU
Jalgsimatk Sirtsisoos

30. ja 31.jaanuaril 2021 
TOIMUSID KAKS TALLINNA GIIDIDE RETKE PALJASSAARE HOIUALAL
Tallinn giidid Paljassaare hoiualal.

26.jaanuaril 2021
TOIMUS KOHALIKELE SUUNATUD RABARETK SOOMAALE
Kohalikule kogukonaale suunatud Soomaa rabaretk

14.jaanuaril 2021
TOIMUS LOODUSGIIDIDELE JA MATKAKORRALDAJATELE LOODUSKAITSE TEEMALINE VEEBIKOOLITUS


2020


2019


2018

©2017-2021 Eestimaa Looduse Fond, projekt "NaturallyEst" (Piloting Natura 2000 communication in Estonia). Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.