Projekti raames toimunud üritused Natura 2000 aladel


2021
 • 14.jaanuaril 2021 toimus loodusgiididele ja matkakorraldajatele looduskaitse teemaline veebikoolitus
 • 26.jaanuaril 2021 toimus kohalikele suunatud rabaretk Soomaale
Kohalikule kogukonaale suunatud Soomaa rabaretk
 • 30.jaanuaril ja 31.jaanuaril 2021 toimusid kaks Tallinna giidide retke Paljassaare hoiualal.
Tallinn giidid Paljassaare hoiualal.

 • 31.jaanuaril 2021 toimus kohalikele suunatud jalgsimatk Sirtsi sohu
Jalgsimatk Sirtsisoos

 • 31.jaanuaril 2021 toimus kohalikele suunatud suusamatk Muraka rabasse
Suusamatk Muraka rabasse

 • 31. jaanuaril 2021 toimus kohalikele suunatud räätsamatk Agusalu sohu

Räätsamatk Agusalu soos
 • 2.veebruaril 2021 toimus kohalike retk Luitemaa hoiualal Häädemeeste rannas

Kohalik loodusretk Häädemeeste rannas

 • 2. veebruaril 2021 toimus kohalikele räätsamatk Meelva rabasse Põlvamaal
Meelva raba matk Põlvamaal

 • 3. veebruaril 2021 käis Kõpu külarahvas kelkudega tutvumas Öördi rabaga
Kelkudega Öördi rabas

 • 6.veebruaril 2021 toimus kohalikele ringsõit ja jalgsimatk Väinamere hoiualal Puhtu-Laelatu piirkonnas
jalgsimatk Väinamere hoiualal Puhtu-Laelatu piirkonnas

 • 6.veebruaril 2021 toimus kohalikele suunatud jalgsimatk Lääne-Virumaal Peetla raba kandis
Jalgsimatk Peetla rabas

 • 7.veebruaril 2021 käisid kohalikud tutvumas Lahemaa märgaladega
Kohalik Lahemaa retk märgaladele

7.veebruaril 2021 käisid kohalikud matkamas Puhatu soos Alutaguse rahvuspargis

Kohalikud inimesed Puhatu matkal

MAI

Käesoleva aasta kevadel toimus Lahemaa 50. sünnipäeva auks kohalike giidide koolitus ja atesteerimine. Osa võttis 27 Lahemaa giidi ja turismiasjalist, kes läbisid kuus koolitusmoodulit, praktika ja eksamid. Koolituse sisuks oli Lahemaa rahvuspargi väärtused, piirangud, looduse vahendus ja giidinduse nüansid. 


Lahemaa rahvuspargis tutvustati Natura 2000 väärtusi loodusgiididele Foto: Katrin Linno

8. mail toimus seminaripäev Palmses, kus õpiti tutvustama Lahemaa rahvuspargi kui Natura2000 ala väärtusi. Asta Tuusti Eesti Loodusmuuseumist juhendas, kuidas Lahemaa loodusväärtusi vahendada. Enri Uusna Keskkonnaametist viis läbi keskkonnaharidusliku õpperetke. Kogenud Lahemaa giidid Anne Kurepalu ja Saima Gordejeva rääkisid, milliseid Lahemaa väärtusi ja kuidas eri maade külastajatele tutvustada. Pilte üritusest näeb veel Visit Lahemaa FacebookisKoolituse korraldajaks oli Lahemaa Turismühing koos partneritega Keskkonnaametist, RMK-st, Eesti Maaülikoolist, Eesti Loodusturismi Ühingust, Tallinna Giidide Ühingust, Eesti Maaturismi Ühingust, Eesti Loodusmuuseumist, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest ja Eesti Giidide Liidust.  

23. mail said Lahemaa giidid atesteeritud ja on valmis giidina töötama, et oma kodukohta külastajatele tutvustada.

2020
2019

2018

©2017-2021 Eestimaa Looduse Fond, projekt "NaturallyEst" (Piloting Natura 2000 communication in Estonia). Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.