Projekti eesmärgid

EstBatLIFE projektil on kaks suuremat eesmärki:

1. Tiigilendlase kaitse tõhustamine

  • Inimkülastuse vähendamine tiigilendlase talvituspaikades, mis asuvad neljal projektialal: Ülgase, Vääna-Posti, Vääna (Humala) ja Piusa.
  • Talvituspaiga läbikülmumise vältimine Humalas.
  • Olulise maa-aluse ühenduskäigu kindlustamine kinnivarisemise vastu Piusas.
  • Tiigilendlase kaitse tõhustamine kaitse-eeskirjade täpsustamise abil.

2. Teadlikkuse tõstmine ja seeläbi nahkhiirte häirimise vähendamine

  • Kohalike elanike ja vabatahtlike abiliste kaasamine talvituspaikade olukorra parandamisse.
  • Teadlikkuse tõstmine laiemalt nii tiigilendlase kui ka teiste nahkhiirte teemal Eestis.
  • Kogemuste jagamine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt aitamaks tõhustada nahkhiirte kaitset talvituspaikades.
CC0 1.0 ©2017-2021 Eestimaa Looduse Fond, projekt „Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade parandamine Eestis“. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.