Projekti aruandlus

Siit lehelt leiab projektiga seotud aruanded ja analüüsid.

Vahearuanne (inglise keeles)
Talgud Vääna-Posti projektialal
Hollandi õppereisi aruanne
Projekti esimene seirekoosolek
Tiigilendlase loenduse aruanne

Inimmõju jälgimine tiigilendlase (Myotis dasycneme) talvituspaikades

Õpimapp looduskoolidele


CC0 1.0 ©2017-2021 Eestimaa Looduse Fond, projekt „Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade parandamine Eestis“. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.