Projekti aruandlus

Siit lehelt leiab projektiga seotud aruanded ja analüüsid.

Tehnilise lahenduse dokumendid, ehitusjoonised ja ehitusteatised piirdeaedade ehitamiseks Piusa projektialal - A1 tegevuse tulemus

Tehnilise lahenduse dokumendid, ehitusjoonised ja ehitusteatised piirdeaedade ehitamiseks Ülgase projektialal - A1 tegevuse tulemus

Tehnilise lahenduse dokumendid, ehitusjoonised ja ehitusteatised piirdeaedade ehitamiseks Vääna-Posti projektialal - A1 tegevuse tulemus

Tehnilise lahenduse dokumendid, ehitusjoonised ja ehitusteatised piirdeaedade ehitamiseks Vääna (Humala) projektialal - A1 tegevuse tulemus

Tehnilise lahenduse dokumendid ja ehitusjoonised turvatruubi paigaldamiseks Piusa projektialal - A1 tegevuse tulemus

Inimmõju jälgimine tiigilendlase (Myotis dasycneme) talvituspaikades - A2 tegevuse tulemus

Tiigilendlase (Myotis dasycneme) loenduse aruanne 2018-2019 - A3 tegevuse tulemus

Talgutööde aruanne - C3 tegevuse tulemus

Nahkhiirte seire programm - D1 tegevuse tulemus

Ökosüsteemiteenuste esialgne aruanne - D2 tegevuse tulemus

Sotsiaalmajandusliku mõju esialgne aruanne - D2 tegevuse tulemus

Hollandi koolitusreisi aruanne - E1 tegevuse tulemus

Õpimapp nahkhiirtest - E2 tegevuse tulemus

 Õppeprogramm „Hirmus armas nahkhiir” - E3 tegevuse tulemus

Giidide koolituse programm - E4 tegevuse tulemus

Projekti esimene aruanne - F1 tegevuse tulemus

Projekti vahearuanne - F1 tegevuse tulemus

CC0 1.0 ©2017-2021 Eestimaa Looduse Fond, projekt „Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade parandamine Eestis“. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.