Puisniidud on läbi aegade olnud Eesti maastike lahutamatu osa. 2023. aasta on puisniidu teema-aasta, mil pööratakse tavapärasest rohkem tähelepanu puisniitude säilitamisele, taastamisele ja inimestele tutvustamisele.

Puisniidud on Eesti elurikkuse oaasid. Need on regulaarselt niidetava looduslike rohttaimede ning hõredalt paiknevate puude ja põõsastega alad, kus saavad kasvada väga mitmekesiste nõudlustega taimeliigid. Puisniitudel leidub vähemalt 30% meie kaitstavatest taimeliikidest ning nende alade mitmekesised tingimused on aluseks putuka-, samblike- ja mullaelustiku ning linnustiku liigirohkusele. Puisniidud säilivad vaid koostöös inimesega, kuna vajavad avatuse säilimiseks hoolitsust  -  õigel ajahetkel niitmist ja karjatamist. 

Tänavu on ELFi talgute fookus puisniitudel. Teema-aasta tegevusi rahastab projekt LIFE20 NAT/EE/000074 WOODMEADOWLIFE.

  • Suvekool 6.-9. juulil. ELFi talgute Suvekool toimub tänavu 10. korda ning taas Alam-Pedja looduskaitsealal Palupõhjas. Puisniidul vikatiga niitmise talguid täiendavad põnevad loengud ja pärimusmuusikud.
  • Talgud. Teema-aastale kohaselt toimub tänavu mitmeid puisniidutalguid, kus puisniite taastatakse võsaraie teel või hooldatakse vikatiga heina niites. Täpsemad kuupäevad ja asukohad on selgumisel.
  • Retked. Oodata on põnevaid retki puisniitudel, kus saab teadmisi tolmeldajate, ravimtaimede, rahvapärimuse jpm teemadel.
  • Õppemäng. Anname välja niidutaimede teemalise õppemängu.
  • Logo. Valminud on värvikirev teema-aasta logo, mis saab olema ka talgutel jagatavatel rinnamärkidel.