Piret Pungas-Kohv

keskkonnateadlikkuse spetsialist

5344 0791

piretpk@elfond.ee

Piret töötab ELFis 2015. aasta sügisest soode taastamise projektis, kus on keskkonnateadlikkuse ning kultuuripärandi ekspert.

Hariduselt on Piret inimgeograaf. 2015. aasta juunis kaitstud doktoritöö rääkis pärandi säilimisest ja säilitamisest, kus ühe näitena kasutas ta ka Eesti soodega seonduvat teavet. Pireti jaoks on soodega seoses paeluv eelkõige see, millised on inimeste poolt soodele omistatud tähendusväljad ja kuidas need aastakümnete jooksul on inimeste ning soode vahel toiminud. Teisalt on tema jaoks põnev väljakutse nuputada võimalusi, mis aitavad inimestel soid ja nendes leiduvat ära tunda; soid selle kaudu omaks pidada ja nii neile kaitset pakkuda.