Mariliis Haljasorg

kommunikatsiooniekspert metsa, kliima ja soode valdkonnas

5623 1633

mariliis@elfond.ee

Mariliisi tegeleb ELFis kommunikatsiooniga peamiselt metsa, kliima ning märgalade valdkonnas. Koordineerib ja planeerib neil teemadel ELFi kommunikatsiooni, suhtleb meediaga, haldab sotsiaalmeediat ja aitab kommunikatiooni küsimustes ELFi eksperte nende igapäevases töös.

ELFis töötab Mariliis alates 2011. aastast, lisaks kommunikatsioonile on ta panustanud Teeme Ära talgupäeva korraldamisse ning Rohelise Värava toimetamisse. 

Mariliis lõpetas 2014. aastal TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonijuhtimise eriala magistritööga "Kuidas kujundada edukamaid keskkonnaalaseid sotsiaalse muutuse programme?", mis uuris keskkonnateadlikkuse projekte ning nende mõju. Samas koolis lõpetas ta enne filosoofia eriala.