Kuno Kasak

tehismärgalade ja hajureostuse ekspert

5344 8583

kuno@elfond.ee

Kuno astus 2007. aastal Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia erialale. 2016. aastal kaitses doktoritöö teemal „Kasvuhoonegaaside lendumine ja reoveepuhastuse efektiivsus erinevate filtermaterjalidega pinnasfiltrites.“

Vaba aja hobideks on fotograafia, kalandus ja sport.