Kristin Nugis

Praktikant

nugiskristin@gmail.com

Kristin töötab ELFis kommunikatsiooni praktikandina 2021. veebruarist maini. Peamiselt aitab ta igaühe looduskaitsega seonduvates kommunikatsioonitöödes.
Samal ajal õpib ta Tartu Ülikoolis bakalaureuse kolmandal kursusel peaerialal semiootikat ja kõrvalerialal kommunikatsiooni.