Katre Liiv

kommunikatsiooniekspert (kliima, energeetika ja annetused)

507 6519

katre.liiv@elfond.ee

Katre tegeleb ELFis kommunikatsiooniga eelkõige kliima ja energeetika teemadel - suhtleb meediaga, aitab korraldada kampaaniaid ja üritusi, toimetab kodulehtedel ja sotsiaalmeedias, paneb kirja ja levitab ELFi uudiseid ning seisukohti, nõustab kommunikatsiooniküsimustes.

Katre töötab ELFis alates 2020. aastast. Lisaks ELFile juhib ta Keskkonnaõiguse Keskuse kommunikatsiooni ning tegutseb sotsiaalvaldkonnas ja on kirglik fotograaf.  

2016. aastal kaitses Katre Tallinna Ülikoolis kommunikatsioonijuhtimise erialal magistritöö „Kurtna maastikukaitseala huvirühmade suhtluse kitsaskohad“, mille eesmärk oli välja selgitada huvirühmade vahelist suhtlust iseloomustavad tegurid kaitsekorralduskava kaasamiskoosoleku näitel ning tuua välja kommunikatsiooni kitsaskohad.

Alates 2015 kuulub Katre Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liitu.