Kärt Vaarmari

keskkonnaõiguse ekspert

kart@elfond.ee

Kärt on ELFiga seotud aastast 2002, mil ta asus ELFis tööle keskkonnaõiguse juristina. 2007. a asutas ta koos ELFiga Keskkonnaõiguse Keskuse, kus oli tegev kuni aastani 2015.

Alates 2016. a sügisest tegutseb Kärt taas ELFis, sedakorda arendusjuhina, kuna lisaks keskkonnaõigusele huvitab teda organisatsioonikäitumine ja vabaühenduste ühiskondlik roll ja mõju. Praeguses ametis on Kärt võtnud sihiks toetada ELFi uuteks tegevusideedeks rahastuse leidmisel ning üldisemalt organisatsiooni töö korraldamisel ja strateegilisel planeerimisel.