Eerik Leibak

looduskaitse ekspert

eerik@elfond.ee

Eerik on korraldanud loodusmetsade, märgalade ja mitmete teiste koosluste inventeerimisprojekte, osalenud kaitsealade dokumentatsiooni väljatöötamisel ja algatanud uute kaitsealade asutamist. Praegu ja lähiaastatel on pühendunud ELFi looduskaitse-andmebaasi uuendamisele. Väljaspool ELFi tegutsenud 
ornitoloogina, toimetajana jms.